Huwelijken Nederduits gereformeerd Ooij en Persingen 1668-1771

Uitgewerkt door Francien Kroes Arts

foto 256-304 complete boek.

De tekst is zo lettelijk mogenlijk overgenomen, doch tikfoutjes en evt. door mij anders gelezen letters blijven natuurlijk mogenlijk.
1668 Nov. Derk Wellens w.m. en Jenneke
 
1669 31 jan. Evert Cronen w.m. en Trijntje? Janssen j.d. van Berken.
 
. 9 april Gheen Ghenen j.m. ind Oij en Jantje Janssen j.d. van Gent.
 
april Reinier Foussen (Soussen) w. en Catrina Neusen allebeijde tott Oij.
 
6? maij Peter Cronen j.m. van Oij en Aaltjen Thomasen tott Doosburg
 
27? Maij Jan Gheenen j.m. tott Zifflick en Itje Verwaijen j.d ind Oij.
 
1670 25 marti Hendrik Tonasen j.m. van Be.... en Mijntjen van Poelick j.d. van Doornenburg.
 
29? maij Gherrit Cornelissen Thoor j.m. en Merrij Caspers gues j.d. van Numeghe.
 
7? julii Derrick Gheurtsen ? van Millingen en IJtjen van Brienen j.d. in Oij.
 
? julii Jan Jacobs w. in Oij en Lijsabeth Wojing? j.d. van  Numeghe.
 
1670 20 nov. Jan van Anraatt Kustos in Oij w.m. en Gheesken Ghieben w. in Persingen.
 
18 dec. Hendrik de Bruijn j.m. in Oij en Gheesken Greven w. in Oij.
 
1671 april Zelis Claassen j.m. in Oij en Naleken van Egheren j.d.opt  Spijk.
 
4 maij Harmen van Brienen j.m. in Oij en Gheertruijde Rademaker van Remud.
 
11 nov. Jan Limeslos j.m. Ruijter onder Rittin en Heer van Hermen gheweezen. Gints opt Casteel Oij en Ida Dercksen j.d. van Iselsteijn vad.s Graeff.
 
     1772 iss shromar? t verloop: door de Fanse invasie sijn gheen Ghetrouwt end Anteijkeninghe Ceume glofiheden
 
1673 jan. Anthoni Janssen Jm. van Nuimeg, Willemken.        Derste van Orfele? inde Oij.
 
febr. Loeff Thijssen j.m. van Roemonde en Jantje Claassen j.d. ...  Oij.
 
14 mij Willem Ansems j.m. in Oij en Rijxke van Kempe j.d. in Oij.
 
Hendrik Rijcken w.opt Eilant en IJftken Peters w. tott Nuimeghe.
 
24 maij Bart Coppers w. tot Niell en Janneken Ghieben j.d. in Oij.
 
2 julii Jan Ansems w. in Oij en Grietjen Willems j.d. van Beeck.
 
1674 28 jan. Hendrick van Geesteren j.m. in Oij en Trijneken van Brienen w. in Oij.
 
26 maert. Jaccop Egge j m. van Keken en Grietjen Ansems j.d. in Oij.
 
4 oct. Kerst Conincks j.m. in Oij en Metjen Everts w. in .....
 
1674 26 julii Willem Ghoossens en Anneke Thimmer ind Oij.
als Uitte. ter doort vant wass. porro? proclamatione wert Consem-end wille van Beijdesijd'n vrijnden. als oock van hem selven.
 
1675 10 jan. Berent Janssen w. van Bemmel end Derrisken Rijcken j.d. opt Eijlant.
 
3 maert Cornelis van Meghen j.m. in Oij en Marrij Janssen j.d. van Nuimeghen.
 
1676  1 jan. Jan Claassen Stockerman j.m. en Naleken Spronck  j.d. in Oij.      (solvit)
         12
1 mart. Hendrick Scholten j.m. in Erlecom en Beeltjen Claassen w. in Oij.   (solvit)
 
5 april Hendrick Geerlings w. in Oij en Grietjen Valck j.d. in Erlicom.     ( solv.)
 
26 april Adolf Scholten j.m. vant Tholhuijs en Judith (Kerst) Janssen j.d. in Oij.     
 
1Trinitatis.  Gerrit Pauwels  j.m. van Bemmel en Neleken Wessels w. in Oij.     ( solv.)
 
4 Trin. Jan Hendricks w. in Oij en Hendrickje Jansse j.d. van Craneburgh.     ( solv.)
 
nov. Gherrit Rijcken opt Eilanse en j.d. van Elst.
 
Gheurt van Kempen w. inde Groijlanden en Derrisken Neuijen j.d. van Nuimeghen.
 
1677 Peter j.m. van Mehr en Eefken Jacobs? w. ind Oij.
 
1 Truet. Gherrit Thimmer j.m. in Oij en Trijneken Biell j.d. van Niumeghen.     (solvit)
 
1678  5 maij Hendrick de Bruijn wed. van Gheesken Greven, en Jaackske Genen j.d. Beijde inde Oij.    (solv.)
         15
 2 junii Hermen Goossens van Gevel j.m. in Oij en Anneken Hendrix j.d. tot Nuimeghen
12
22 sep. 17. S.tr. Hendrick van Gheesteren w. ind Oij en Trijneken Peters j.d. tot Zefleck.
2 oct.
1678 3 Advent. Aloff Niumans j.m. van Reidt en Helena Krechting j.d. ind Erlicu. Copulati.
 
4 Adv. Zelis Claassen w. end. Anna Gherrits van Kint j.d. Beijde inde Oij.  Copulati
   
1679 19 jan. Arnoldus Snijders j.m. van Reidt en Judith Schreven j.d. van Heijen. cop. in Oij.
 
1679 9 febr. Jan Gheurtsen j.m. van Huijm en Derrisken Smeddius j.d. van Elten. Copulati in Elten.
 
1679 1 junii Hendrick Ghieben j.m. in Oij en Jantjen Offerman j.d. in Lheut of Lhent??
kanttekening: Copulati in Oij.
 
3 aug. 1679 Derck Wellen w. ind Oij en Maria Willems j.d. tot Ghent.
Copulati 26 aug. in Lecto Sponsi Egnitidinem.     (solvit)
 
1679 in dec. Laurents j.m. van Gent en Gheurtjen Hendr: j. in Oij.
 
1680 14 mart. Hend. Duim w. in Erlicu? en Peternelle Boutt wed. van ...... in Oij.
 
1680 4 julii. Hendrick Martens wed. in Persinghe en Peterken Franssen wed. van Franss Laplant tot Niumeghen.    (solvit)
 
1681 3 sep. Jan van Maaghschap wedeman tott Niumegen. End Merrijken Peters j.d. van Hulm bij Gogh woonende tott Oij.
 
1682 12 maart. Aart Gheurtsen van Off j.m. tot Oppijnen en Aaltjen Janssen j.d. van Oij tott Horvenen in Bemmel Weert.   (Solvit)
          22
10 junii. Jan Marcellus w. Maghedel Wesan tott Bemmel en Willemken Aarents w.Wijlen Jan Coppers, inde Oij. folow in Oij Copulati.
 
11 junu. Jan Verwajen j.m. ind Oij en Hendersken Otten w. tott Wissel. Copulatie in Wissel.     (solvit)
 
1683 ingeschreven.
21 jan. Prima Vise Ghoossen Sondags j.m. in de Erlicum ende Peternella Bout wed. van Hendrick Duijm op de Sluijss inde Oij. Copulati
 
11 febr. Prima Vise. Peter Keultjes j.m. van Apelteren woonende inde Erlicum en Grietjen Valx wed. van Hendrick Gerling woonende inde Oij.
 
11 febr. Hendrick Haselbergs wed. tot Sint Anna en Judit van Egeren weduw inde Oij.
 
15 april 1683 Gherrit Otten j.m. inde Oij en Gherritjen van Kolck j.d. van Leut.
 
Den 3 oct. proclamati. Willem Aartsen j.m. soon van Arent Willemsen Holl. van Hemert, end. Henrina Berents j.d. van Angelir wonende tot Oij.
kanttekening: copulati den 19 nov.
 
1686 Den 7 nov. et porro proclamati Coen Arents wed. van Nimmegen, ende Hilleken Janssen wed. van Jan Jan Janssen in de Oij.
kanttekening: Attestatie gelicht op Millingen den 14 jan. 1687.
 
1687 den 10 april ende verders proclamati Jan Maess j.m. soon van Evert Maess van Siffelick, ende Jacomin Genen wed. van Hendrick? de Bruijn in de Oij.
kanttekening: copulati den 1 maii. 
 
Den 17 Apr. et porro proclamati. Jan Janssen j.m. soon van Jan Janssen tot Wercheren, end. Luitien Anssums dochter van Jan Ansums tot Persingen.
kanttekening: copulati den 8 maii. 
 
Anthoni de Bruin j.m. van Nimmegen, ende Willemken van den Poell uijt de Oij. Sijn afgecondight den 17 novembers, ende vervolgents.
kanttekening: copulati den12 decemb.
 
Den 4 december et porro proclamati. Peter Nuijs j.m. soon van Füt Nuijs, van Reidt, ende Barbara Janssen newg? j.d. van Roelof Janssen tot Wercheren.
kanttekening: Copulati. Sondach na niewjaar 1688.
 
Den 26 decemb. copulati, Wilhelmus van der Heijden j.m. ende Johanna in de Betouw, beijde van Venloo.
 
1688 den 3 junii et porro proclamati. Johan Daniel Boscher j.m. end Peternilla van Wanraoij j.d. van Jan Wanraoij tot Nimmegen.
kanttekening: Copul. den 24 junii.
 
Den 24 Junii, sijn voor ons gemaint getrouwt, Henrick van Meghen wed. ende Clara Bless w. van Jan Driessen Beijde uijt de Erlecom.
kanttekening: Attestatie ingebracht onder de Aant. D: Jacob: Knippingh Sign: en 13 Jun: 1688.
 
Den 17 Junii en vervolgens geproclameert Cornelis Janssen soon van Jan Henrix. ende Trijneken Peterss wed: van den ouden Henrick van Gesteren.
kanttekening: naderhant den  sept: getrouwt.
 
1689 Den 3 Martii ende vervolgens proclamati. Peter Hacksteen wed: ende Henricksken Stevens dochter van Steven Decker tot Bemmell.
kanttekening: copulati den 24 martii.
 
Den April ende voorts geproclameert Johan Berents, wed: in de Oij, ende Elbertien Jacops j.d. van Nimmegen.
kanttekening: copulati den 28 apr.
 
Henrick Teunissen wed: uijt de Erlecom, ende Maria Haack j.d. van Jan Haack aan de Torensse Muull.
kanttekening: copulati den 13 maii.
 
Hendrick Scholten wed: uijt de Oij, ende Thomasken Janssen wed: van Neerbosch.
kanttekening: copulati den 31 junii.
 
Den 9 junii et porro proclamati. Gerrit de Waal wed: van Beeltien Janssen in de Erlecom, ende Grietien van Meghen, j.d. van Gijsbert van Mege in de Ooj.
kanttekening: copulati den 27 junii.
 
Willem Derricksen j.m. van Siffelick ende Maria Kersten j.d. van Gent.
kanttekening: copulati sub at testentione D. Knipping. den 23 jul.
 
1690 den 23 martii en de voorts proclamati, Wolter Arents j.m. soon van Arent Peters in de Hatert, ende Anneken Gerrits w. van Zelis Claassen in de Ooj.
kanttekening: Copulati den 15 april.
 
Den 30 mart: Cornelis van Megen j.m. soon van Henrick van Meghen, end. Jantien Huiberts dochter van Jan Huberts tot Persingen.
kanttekening: Copulati den 28 april.
 
Garrit Huiberts j.m. van Persingen, ende Gertruit Janssen j.d. tot Ybbergen Proclamati den 4 maii it porro
kanttekening: Attestatie verleent op Ubbergen den 24 maii.
 
Huibert Janssen j.m. van Persingen, ende Maria Willems j.d. van Neerbosch. Proclamatie den 4 maii et porro.
kanttekening: Attestati gelicht op Neerbosch 24 maii. 
 
Den 3 aug. getrouwt op attestatie van ..... vuis? Bemmell. Hendrick Abels van Blanckenstein wed: ende Marijken Gieben j.d. uijt de Oij.
 
Den 7 sep. copulati Cornelis Henrix, wed.van Trijnsken Peters, end. Mechtelt Tijssen j.d. van Tijs Rappers, beijde in de Oij.
 
Den 31 aug: et porro proclamati Arent Schipper Heinen j.m. soon van Gillicom Schipper Heinen tot Zeddam, ende Rijcksken Derrix dochter van Derrick Garrits tot Wercheren.
kanttekening: Copul. den 21 nov.
 
Den 28 sept. en voorts proclamati Henrick Garritsen, weduwman van Cristina Holtermans, ende Hendersken Kroonen j.d.van Henrick Kroon, beide in de Oij.
kanttekening: Copulati, den 9 nov.
 
Den 30 novemb. et porro proclamati Jacob Aardtsen? j.m. van de Hatert soon van Aardt Jacopsen, ende Anna Janssen, j.d. van Coenert Janssen in de Ooij.
 
1691 Den 28 julii, (waarschijnlijk junij) en vervolgens geproclameert Janssen van Persingen, ende Janssen van Nimmegen.
kanttekening: Getrouwt met attestatie van Nimwegen den 12 Julii des Namiddags.
 
Den 18 oct. Post Meridiem getrouwt, Jan van Elderen j.m. van Wijler, ende Bartien van Kerckhoff  j.d. uit de Erlecom.
Kanttekening: op attestatie van D. Knipping v.D.m. tot  Gent.
 
1692 Den 31 jan. op in gevoerde? attestatie van D. Knipping tot Gent, getrouwt. Ruth van Benthem j.m. van Leuijt, en Hendersken van Tricht of Trust j.d. uijt de Erlecom.
 
Den 29 febr. op attestatie van D: Repolius van Bughem getrouwt, Jan van Kempen j.m. uijt de Oij, en Joanna Rijcksen j.d. van Buegen.
 
1693 Den 6 maii et Porro proclamati. Evert van Wijl j.m. uijt de Oij. En Everrina van Wenneij? j.d. Copulati. den 3 jun.
 
1694 Den 7 Jan. en verders proclamati Jan Otten j.m. van Nimmegen. en Judit Kerster wed. van Jul:? Jan Willemss. copul: den 28 ejusdem.
 
Den 9 febr. op attestatie van Amsterdam proclamat Copulati. S. Nicolaas Eelers? en Jr. Dorothea van Vulzy?
 
Den 21 Jan. en verders geproclameert Aloff Nijmans wed. van Helma Crachten. En Jantien Janssen beijde in de Oij. copulati den 15 febr.
 
    Naemen der persoonen die sigg in de kercke van Oij en Persingen in den staet des Houwelijcks hebben laeten insegenen terwijlen ick
     Jac. Schouhamer alhier tot predikant ben beroepen geweest.
 
1697 Den 21 nov. is Hendrick Tüllenou jonggeman en Aaltien Coenen jonge d. van Neerbosch, getrouwt.
 
1698 Den 9 April zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Evert van de Wijl wed. van Evertje van Woesum? woonende in Oij en Anna Christina Jansen j.d. van Heubel woonende tegenwoordigg in de Oij, afgeroepen, en den 25 dato getrouwt.
 
Den 24 april afgeroepen Steven Gieben j.m. woonende in de Oij en Maria Hendricks j.d. van Groesbeeck.
 
Den 8 maij afgeroepen Johannes ter Stal j.m. en Metjen Jansen Beijde woonende in Oij. en den 29 copulati.
  
Den 31 dec. in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Coenen Weduwnaar van Derrisken Hendricks wonende tot Persingen en Gertruij  Derrickse j.d. van Sifflijck, Den 1 januari afgeroepen, en vervolgens den 12 febr. 1699 copulati.
 
1699 Den 27 jan. zijn Jan Simons Wed. van Hester Gieben woonende alhier en Maria Nijmans j.d. van Cleef tegenwoordig wonende tot Nijmegen  in wettigen ondertrouw opgenomen, opgenomen, en den 12 febr. copulati.
 
Den 9 dec. zijn Jan Hoeck j.m. van IJsserloon uijt het landt van der Marck tegenwoordigg woonende tot Persingen en Jantjen Jaspers Wed. van Hermen Dercks woonende tot Persingen in wettigen ondertrouw opgenomen, opgeroepen en vervolgens den 31 dec. getrouwt.
 
1700 zijn Peter Goossens j.m. en Jenneken Thooven beijde woonende tot Persingen den 11 mei in wettigen ondertrouw opgenomen en den 29 maij getrouwt.
 
Den 25 mei zijn Hendrijck Huijbers j.m. van Persingen laets gewoont hebbende tot Nijmegen, en Maria Willems j.d. van Wisch voorheen gewoont hebbende tot Nijmegen in wettigen ondertrouw opgenomen, opgeroepen en vervolgens den 9 junij tot Persingen getrouwt.
 
Den 1 junij zijn ..rien of ..run Jansen Weduwnaar van Jenneken Jansen woonenden tot Winssen, en Harnsken Timmers woonende tot Oij in wettigen ondertrouw opgenomen en afgeroepen.
 
Den 15 junij zijn Jan Meurz wed. van Henderina Rutjens woonende tot Sehlem en Maria van Woesijck in wettigen ondertrouw opgenomen, opgeroepen en attestatie op Zilem gelight.
 
Den 15 junij zijn in wettige ondertrouw opgenomen Gijsbert van Megen j.m. en Willeken van de Poll weduwe van Antoni de Bruijn beijde woonende in de Oij, opgeroepen en vervolgens den 18 julij getrouwt.
 
Den 9 okt. zijn Derk Albers weduwnaar van Jantjen Weijers, en Jantjen Claessen j.d. van Sambeeck beijde alhier woonende ondertrouwt, opgeroepen en vervolgens den 21 nov. getrouwt.
 
Den 30 Oct. zijn Goossen Sondagh wed. van Peternella Bout en Maria Stockelmans wed. van Marten Reijmers beijde alhier woonende ingeschreven, opgeroepen en vervolgens den 21 nov. getrouwt.
 
1701 Den 12 febr. zijn Thijs van Gisteren  j.m. en Derris Geenen  j.d. beijde in Oij in wettige ondertrouw opgenomen, opgeroepen en vervolgens den 30 maert getrouwt.
 
Den 30 maert zijn Hendrijck Copraeij  j.m. van Huijsberden en Hester Huijsmans  j.d. in Oij in wettige ondertrouw opgenomen, opgeroepen en vervolgens attestatie geliggt om elders te trouwen den 24 april.
kanttekening: Hier van attest gegeeven den 18 sept. 1786.
 
Den 18 junij zijn Adolp Fijt  j.m. van  Reijdt en Anna Sibilla Heek of Heck  j.d. van Dusseldorp in Wettigen ondertrouw opgenomen, vervolgens opgeroepen, en den 24 julij getrouwt.
 
Den 10 julij is Hendrijck van Gelder  j.m. van Nijmegen met Christina van Heuckelom  j.d. van Cranenburgh op attestatie getrouwt.
 
Den 27 aug. zijn Gerrit Haeck j.m. van Siffelijck en Grietjen Arens  j.d. van Oij in geschreven, vervolgens opgeroepen en den 18 sep. getrouwt.
 
1702 Den 1 jan. en vervolgens opgeroepen Jacob Jansen van der Linden  j.m. van Weurt en Hendrina Goossen  j.d. in Oij en den 29 jan. op attestatie van D. Oortwijn alhier getrouwt.
 
Den 4 febr. zijn Geurt Dercks  j.m. van Beeck tegenwoordigh alhier woonende en Hester van Megen j.d. van Oij in Wettige ondertrouw opgenomen, opgeroepen en vervolgens den 28 dito getrout.
 
Den 4 maart zijn den Hoogh Geboren Heere  Johan Frederick Des Roomschen Rijxs Borgh-Grave en Grave Van Dona Ferrassieres Capiteijn van hondert Switsers Lijfgarde van sijn Koninckijcke Maj. Van Groot Britanjen brigadier en Collonel ten dienste van haer  ...... mogende en de Hooghgebooren Freuling Albertina Henriette des Roomschen Rijxs Gravinne Van Bijlant Rheijdt ondertrouwt op t'goetvinden des Eed. gerichts van Oij vervolgens daeghs dir aen drie mael geproclameet, en van D.? Bierman getrout.
 
Den 6 maij zijn Jan Dercks Wilmans  j.m. van Palsercamp en Catharina Gerlinghs  j.d. beijde alhier woonende in Wettigen ondertrouw opgenomen, opgeroepen, en vervolgens den 21 dito getrouwt.
 
Den 30 sep. zijn Johan Immen Wijdenburger genaemd j.m. en Jenneken van Gisterin  j.d. beijde in Oij woonende ingeschreven, opgeroepen en vervolgens attestie verleent om tot Beeck te trouwen.
 
Den 1 okt. zijn Hermen Goossens  weduwnaar van Persingen en Richarda Arns  j.d. van Niel D opgeroepen en vervolgens den 15 oct. getrouwt.
 
1703 den 28 jan. en vervolgens opgeroepen Jan Huijsman j.m. van Oij en Gertruij Henrixs  j.d. van Siffelijck, en den 17 febr. getrouwt.
kanttekening: hiervan attest gegeeven den 18 sept.1706 of 1786
 
Dito (28 jan.) proclamatie Derck van Kempen  j.m. van Oij ende Grijetjen Schinck  j.d. van Beugen, en den 16 febr. attestatie verleent nae Beugen.
 
Den 2 sep. zijn Ruth Craghtingh  j.m. van Keecken woonende tot Oij en Geesken Freedrijcks  j.d. van Millingen tegenwoordigh mede hier woonende  in Wettigen ondertrouw opgenomen, vervolgens proclamatie en den 16 sep. copulati.
 
Den 19 okt. zijn Jan van Megen  j.m. van Oij en Anna Bouhuijs  j.d. van Boeckelt tegenwoordigh woonende tot Doornenburgh in Wettigen ondertrouw opgenomen, opgeroepen en vervolgens den 11 nov. getrouwt
 
1704 den 26 jan. zijn Jan Jaspers wed. van Willemina van de Kamp en Jantjen Verhoeven j.d. van Calcar tegenwoordigh beijde hierwoonende wettigh ondertrouwt vevolgens opgeroepen en den 15 febr. getrouwt.
 
Den 5 april zijn Hermen Metellus j.m. van Leuth en Catharina Gerrits j.d. van Nijmegen nu in Oij woonenede ondertrouwt, opgeroepen en vervolgens den 3 meij attestatie verleent om elders te trouwen.
 
Den 26 april zijn Hendrijck Hulsmeijer j.m van Oij en Gerrijdijn Wissch  j.d. van Nijmegen ingeschreven, opgeroepen en vervolgens op attestatie van Nijmegen den 12 meij getrowwt.
 
dito (26 april) zijn Reijnier Heijmans wed. van Anna Maria Neinens Juffr. Anna Catharina Cromphouts j.d. tot Niftrijck woonachtigh ondertrouwt en tot Ballegoij den 19 mei getrouwt.
 
Den 20 junij zijn Lodewijck van Rees j.m. van Nijmegen onlanghs gewoont hebbende tot Amsterdam en Sara Schouhamer j.d. van Nijmegen in wettige ondertrouw opgenomen, opgeroepen en vervolgens den 9 julij alhier getrouwt op attestatie van Nijmegen en Over-Asselt.
 
1705 den 31 jan. zijn Jan van Staejen j.m. van Germenseel tegenwoordigh in Oij woonende en Maria van Megen j.d. in Oij ondertrouwt en den 22 febr. getrouwt.
 
Den 11 april zijn Geurt Ariens j.m. van Pannerden en Jenneken Roseboom j.d. van Kelle tegenwoordigh beijde in de Oij woonende ingeschreven, vervolgens opgeroepen en attestatie om tot Nijmegen te trouwen, gegeven.
 
Den 12 april zijn Jan Jaspers wed. van Oij en Jannetjen van Minae of Miuae j.d. van Nijmegen opgeroepen en attestatie om tot Nijmegen te trouwen, gegeven.
 
1706 Den 29 maij zijn Jan Valxs wed. van Maria Muijsers? en Anna Arens woonende tot Persingen ingeschreven, daer nae opgeroepen en attestatie gegeven om tot Gent te trouwen.
 
Den 3 junij zijn Lodewijck Holsteijn wed. en Maria Worms wed. van Cornelis Rijcken op attestatie van Heumen getrouwt.
 
Den 24 nov. en vervolgens opgeroepen, en den 12 dec. Bart Nijmans j.m. en Eijtjen Peters De Wit j.d. op attestatie van Bemmel getrouwt.
 
1707 Den 24 april zijn Welle Lamers j.m. van Groesbeek en Maria Braem j.d. van Seffelijck tegenwoordigh beijde in Oij woonende ingeschreven, vervolgens geproclameert en den 3 meij getrouwt.
 
Den 5 junij en vervolgens zijn Michiel van Swelm wed. van Willemina Bijl, en Willemina Hendrijcks j.d. tot Nijmegen woonende opgeroepen en attestatie om tot Nijmegen te trouwen, gegeven.
 
Den 12 junij zijn Geurt Derks wed. in Oij en Jantjen Jansen j.d. van Neerbosch ingeschreven, vervolgens geproclameert en den 3 julij getrouwt.
 
Den 27 aug. zijn Steven Jansen wed. van Wendel Gerrits en Luijtjen Anzems wed. van Jan Jansen ingeschreven, vervolgens opgeroepen en den 18 sep. getrout.
 
1708 Den 12 jan. zijn Nicolas Adriaens wed. tot Pannerden van Willelmina Hogers, en Maria Gertruij Bierman j.d. van Nijmegen op attestatie van Nijmegen, en Pannerden getrout.
 
Den 3 maert zijn Jan Jansen j.m. van Keecken tegenwoordigh woonende tot Wercheren en Gerritjen Meeussen wed. van Jacob van Poelwijck ingeschreven, verder opgeroepen en den 9 april getrou.
 
Den 11 maert zijn Peter Aerns j.m. van Wijler tegenwoordigh woonende tot Persingen en Maria Zelijssen j.d. in Oij ingeschreven, vervolgens opgeroepen en den 9 april getrouwt.
 
1709 Den 5 jan. ingeschreven den 6 en vervolgens opgeroepen Arent Gerrits j.m. van Hees en Anneken Pauwels j.d. in Oij, en attestatie gegeven om tot Nijmegen te trouwen den 23 jan. 1709.
 
Den 26 meij en vervolgens zijn Cornelis van Megen wed. tot Persingen ende Hendrijn Gerrits wed. van Henrijck Gerrits opgeroepen, en attestatie gegeven den 15 junij om elders te trouwen.
 
Den 9 junij zijn Wijnand ......... en Harnsken Teunissen j.d. te Persingen ingeschreven, vervolgens opgeroepen en vervolgens den 11 augusti tot Persingen getrouwt.
 
Den 22 sep. en vervolgens ingeschreven en opgeroepen Willem Jansen j.m. en Peternella Teunissen j.d. beijde van Wilre en den 27 ocktb. tot Persingen getrouwt.
 
Den 9 nov. ingeschreven, verders drie aghtereen volgende opgeroepen Adam Fijtt j.m. van Rheijdt en Catharina Rijssel j.d. van Gunters Wijcker...... en den 8 decemb. getrout.
 
1710 Den 12 april zijn Henrijck Jansen  j.m. en Catharina Hijmans j.d. in Oij ingeschreven, vervolgens opgeroepen en den 18 maij tot Persingen getrouwt.
 
Den 27 april zijn op attestatie van Zeeflijck opgeroepen Lucas De Beijer wed. tot bij en Maria Ever .... van Zeeflijck en vervolgens op attestatie van Zeeflijck den 14 maij getrouwt.
 
Den 13 junij zijn Mathijs van Megen j.m. van Oij en Jantjen Iwens j.d. van Cranenburgh ingeschreven, vervolgens driemaal opgeroepen en attestatie gegeven om elders te trouwen.
 
Den 21 junij zijn Mathijs van de Sant j.m. van Groesbeeck en Elisabeth van  Megen j.d. van Oij ingeschreven, verders opgeroepen en vervolgens den 13 julij getrouwt.
 
Den 15 nov. zijn Ruth Arens j.m. woonende in Oij en laats gewoont hebbende tot Zeefflijck en Helena Arens j.d. van Oij ingeschreven, vervolgens opgeroepen en den 7 decemb. getrout.
 
               Ten tijde van het interstitium zijn in de Oij getrouwt vervolgens aantekeninge van den Scholmus en custus Gerrit Holtcamp aen mij
                                                Johannes Schouhamer tegenswoordigh predikant tot Oij en Persingen, overgegeven.
 
1711 den 29 aprill Peter Arents wed. in de Oij ende Catrijna Lamers j.d.
 
den 27 sep. Jan van Nergene wed. van Cornelia van den Bergh ende Geertien Peeters.
 
1712 Zijn afgeroepen en door mij den 12 junij getrouwt Claes Willems j.m. geboortigh uijt de Erlekom doch eenige tijt gewoont hebbende in de Oij en Sibilla Hendricks j.d. uijt de Oij.
 
1713 den 12 febr. zijn tot Genth op attestatie getrout Hendrick van de Velde wed. van Grietje Gijsberts Verheijden wonende tot Genth ende Florentina Holtkamp j.d. uijt de Oij.
 
den 23 april zijn getrouwt Reijn Peters j.m. tot Oij en Aeltie Martens uijt de Oij.
 
den 30 april Alof Bouwes (...... .....) j.m. tot Oij en Jantie Peters j.d. tot Oij openlijk getrouwt.
 
den 14 meij op attestatie van Valburgh getrouwt Roeloff Geenen j.m. tot Valburgh en Marije Geenen j.d. uijt de Oij.
 
Den 5 junu Reijn Peters j.m. tot Genth ende Marije Muesers wed. van Jan Valcks wonende in Oij getrouwt.
 
Den 5 nov. zijn nae 3 voorgaende proclamaten en op attestatie van Dominus Knippingh tot Genth in de Ehe-Staat ingezeegent Gerrit Arents wed. van Guedje van Bisselijck in de Oij ende Harnske Zeller wed. van Bart Euwes in de Erlecom.
 
Zijn drijemael geproclameert namentlijk den 22, den 29 okt. en 5 nov. Jan Wiedenbrugge wed. van Jenneke van Gestere ende Janneke Hendricks Bongaerts wed. van Adriaen Selen gestorve tot s'Hertogenbosch en nu laetst gewoont hebbende tot Lenth of Leuth dogh is de bruijt voor de Solemnisatie voorgegeven?
 
1714 den 22 april nae voorgaende drije proclamatien en attestatie van Craneneburgh in den Ehestaat ingezeegent Steven Arents j.m. soon van Gerrit Arents uijt de Oij ende Anna et Enneke Lamers j.d. tot Cranenburg.
 
Den 15, 22 en 29 april zijn onverhindert geproclameert Jan de Koning j.m. uijt de Oij ende Hubertje Reyne j.d. tot Nijmegen en is haer attestatie verleent om tot Nijmegen te trouwen.
 
Soo is op dese selve tijt oock onverhindert geproclameert Bart Stayen j.m. in de Oij ende Ivendelina Krouwers j.d. te Nijmegen en is attestati verleent op Nijmegen om te mogen trouwen, alwaar oock deselve volgens attestatie zijn getrouwt.
 
1715 Den 28 april nae 3 voorgaende proclamatien en op ingekomen attestatie van Ubbergen zijn unfentu utrinsqi jiarentu? getrouwt Jan Urselman j.m. van Keppelen wonende tot Ubbergen ende Marije Jacobs j.d. van Persingen.
 
den 5 meij .. ingekome attestatie en na 3 voorgaende proclamatien zijn getrouwt Peter Janssen j.m. in de Erlecom ende Marije Muesers weduwe van Rhyn Peters in de Oij.
 
den 2 junii op attestatie van Nijmegen en nae 3 voorgaende proclamatien zijn getrouwt Gerrit Holtcamp Scholtis en custos in de Oij wed. van Johanna Rupkens ende Evertje Goossens j.d. te Nijmegen.
 
1716 Nae 3 voorgaende proclamatien consensu Parentum zijn in den Ehestaet ingezegent.
 
     den 23 febr. Hubert Hubers j.m. ende Willemke de Bruijn j.d. uijt de Oij.
 
     Tenselve dage Hendrick van Berck wed. en Gertruijt Holterman j.d. beijde uijt Erlecom op versoeck van attestatie van d. Knipping wegens het dubieus ijs, dat
      haer belette te Genth te komen en te kunnen trouwen.
 
den 3 meij na voorg. proclamatien en consensus van des bruijts moeder zijn getrouwt Peter Arents wed. laetst van Catrijn Lamers en Lijsbeth Janssen j.d. ind'Oij dogter van Aert Janssen en Geurtie Janssen te Beeck.
 
den 16 aug. na voorg. proclamatien zijn getrouwt Jan Reijmers j.m. uijt de Oij en Willemke van Kolk j.d.
 
En den 23 aug. Jan Hendrick Spronck j.m. in de Oij ende Henderin Goossens wed. van Jacob Janssen van der Linden.
 
En op den 1 nov. Willem Wessels wed. tot Wercheren en Marije Matthijssen uijt Leuth nae 3 voorg. proclamatien en attestatie dat te Leuth de geboden onverhindert gegaen waeren.
 
1717 Zijn Reijn Geenen wed. in de Oij ende Aeltje Jansen j.d. te Nijmegen op attestatie dat ook hier onverhindert geproclameert waeren in den staat des huwelijks bevestigt, en daer van is mij wettig bescheijt overgebraght: de trou is geschieën den 4 april in Nijmegen.
 
De Hooghgeboore Heer Otto Graeff van Bijla(nt) ende Freulin Anna Constantia van Zevena(ar) zijn in Junio drije aen een volgende Sondagen onverhindert geproclameert en in den Haeg getrouwt den 29 junii.
 
1718 Den 27 febr. zijn na 3 voorgaende proclamatien soo alhier als in Zeflijck onverhindert waren geschiet in den Ehestaat ingezeegent Jan Janssen wed. van Gerritje van Poelijck in de Oij en Elisabeth Wouters j.d. van Leuth woonende tot Zifflijck.
 
den 1 april ingeschreven Hendrick van Colk j.m. uijt de Erlecom ende Anna Geenen j.d. tot Wercheren en naer overlevering van haer attestatie van Genth den den 24 april in den Ehestaat ingezegent.
 
1719 den 23 april Peter Vos j.m. en Anna Schouwenburg j.d. tot Wercheren na 3 voorgaende proclamatien.
 
den 30 april na 3 voorgaende proclamatien Hendrick Spits j.m. en Marije Kruijthaven j.d.
 
Oock Cornelis Kersten j.m. ende Leneke Arents j.d alle wonende in de Oij.
 
den 14 meij na 3 voorgaende proclamatien en attestatie van Nijmegen Jan Hendricks j.m. in de Oij en Gertje Peters j.d. te Nijmegen.
 
den 13 aug. na 3 voorgaende proclamatien en attestatie van Kranenburgh Steven Janssen wed. uijt de Oij en Johanna Janssen j.d. van Cranenburg.
 
den 15 sep. ingeschreven, vevolgens opgeroepen en op den dag van den 3de proclamatie s'namiddags getrouwt Peter Otten en Johanna Nijmans beijde in de Oij wonende.
 
Den 11 dec. zijn op attestatie van inschrijvinge in Nijmegen geproclameert voor d'eersten riijse? Ruth Janssen j.m. van Millingen en Jenneke Arents j.d. in de Oij: dese zijn tot Nijmegen openlijck getrouwt op den 18 dec. des avonts in de grote kerck.
 
den 30 jan. zijn ingeschreven Hendrick de Bruijn en Alett Nuijs beijde uijt de Oij en vervolgens geproclameert en dan getrouwt
 
1720 den 14 jannuarii
1720 zijn drije aeneen volgende sondagen geproclameert namentlijk den 7, 14, en 21 januarii en is ook attestatie verleent om in den Schependomb te mogen trouwen Jan Jacobs wed. van Lijsbeth Hermens tot Hees en Judijeti van Megen j.d. uijt de Oij.
 
den 7 april zijn ingeschreven en nae 3 voorgaende proclamatien, en attestatie der proclamatiende dato den 27 april tot Leuth inden Echten Staat bevestght Jan Marckus wed. van Catrijn Dercks tot Leuth ende Hermijn Hendricks  j.d. uijt d'Oij.
 
den 30 junii zijn op attestatie van dom. Brouwer V.d.M. in Andelst mede vervangende de attestatie van de onverhinderde proclamatien te Lenth getrouwt Jan Jacob Amman  wonende te Lenth ende Aleida Terstal te Wolpheren onder Andelst.
 
den 17 nov. zijn op attestatie van d. Jac. Knippingh V.d.M. in Genth in den Ehestaat ingezeegent Ruth van Bergeren wed. ende Engelin Vermeer j.d. beijde wonende in de Erlecom.
 
1721 den 23 Meert consensu Parentum zijn ingeschreven, vervolgens geproclameert en den 14 april getrouwt Geurt van Kempen j.m.en Derske Simons j.d. beijde uijt de Oij.
 
den 2 junii Zij op attestatie van Genth getrouwt Anthoni Theunissen j.m. ende Henderijn Boeliers j.d. beijde uijt de Erlecom.
 
den 12, 19, en 26 okt. zijn op attestatie van Nijmegen geproclameert sonder verhinderinge Jan Ansums en Lijsbeth van Kolck: sien? van dese twee na het doopregister Anno 1718 den 18 decemb.
 
1722 den 8 martii zijn tot Genth in geschreven Peter van Gemert j.m. van Genth met Catrijn Janssen wed. van Jan Stayen tot Wercheren en vervolgens op attestatie van Gent en na 3 voorgaende proclamatien in de Oij getrouwt op den 19 Aprill.
 
den 25 Meij Derck Staeijen j.m. en Leneke Aerts wed. van Cornelis Kersten getrouwt.
 
1723 den 31 Jan. na 3 voorg. proclamatien en ingekomen attestatie van Genth van den 20 Jannuari zijn getrout Ruth Janssen en Gertien Broeckhoff ...ongetuigden? alhier wonende.
 
den 18 aprill zijn na voorgaende inschrijvinge met bewillinge van wedersijts ouders, en dreije voorgaende onverhinderde proclamatien getrouwt Roeloff Nijmans j.m. ende Cornelia Roeloffs j.d. beijde in de Oij.
 
1724 den 30 Jan. na 3 voorgaende prclamatien en op attestatie van Beeck getrouwt Melchert Hoeck j.m. van Persingen en Luytjen van Kempen j.d. van Beeck.
 
den 20 febr. na voorgaende inschrijvinge met bewillinge van des bruijds ouders en 3 voorgaende onverhinderde proclamatien getrouwt Cornelis Valcks j.m. en Marije Nuys beijde uijt de Oij.
 
den 7, 14 en 21 meij op attestatie van inschrijvinge door d. Repeling v.d.m. tot Beugen afgeroepen, en attestatie veleent om te mogen tot Beugen trouwen Jan van Kempen wed. uijt Oij en Anneke Aerts j.d. tot Beugen.
 
den 17 sep. op attestatie van Zeffelijck na voorgaende 3 proclamatien getrouwt Claes Wolters wed. van Sibella Hendricks in de Oij en Catharina Peeren? j.d. tot Oij gewoont hebbende lange jaren in Zeffelijck.
 
1725 den 11 febr. Jan Eskens j.m. en Barber Theunissen j.d. beijde in de Oij, zijn na 3 voorgaende proclamatien getrouwt.
 
1726 den 24 febr. Claes Leenders j.m. in de Oij en Henderijn Holterman j.d. in de Erlecom, na 3 voorgaende proclamatien en in gekome attestatie van Genth getrouwt.
 
den 5 meij op attestatie van Genth en Zeffelijck getrouwt Derck van de Wiel j.m. wonende onder d'Ellecom en Marije Rycken j.d. wonende te Zeffelijck.
 
den 25 juni in geschreven en vervolgens den 23 en 30 dito en den 7 julii afgeroepen en daervan als onverhindert geschiet, attestatie gegeven op dat se soveel ons aengaet te Nijmegen mogen trouwen namenlijck Christizen Berentz wed. van Mechtelt Peters tot Nijmegen ende Catharijn Ansems j.d. van Persingen.
 
1727 den 13 julii op attestatie soo van Lenth de dato den 9 alsvan Biflijck de dato den 10 julii getrouwt Berhardus Krusen en de Roberta Remie.
 
1728 den 27 maertz ingeschreven Willem Cornelisse j.m. van Kekerdom en Anna Jansse j.d. van de Ooij getrouwt op 18 April 1728.
 
den 3 april ondertrouwt Jan Janssen jm, van Meer wonende in d'Ooij met Helena Peters jd. van Wichen wonende in d'Oij. Getuigen den Schout, Peter Arents en Gijbert van Megen. hebbende Bruijdegom of Bruit geen ouders.Getrouwt den 2 maij 1728.
 
1729 den 17 April. Getrouwt Daem Daems en Derrisken van Kolieck? woonende bijde in de Ooij.
 
den 8 maij zijn op attest: van Lenth getrouwd Derk Goossens j.m. te Lenth en Aenneke Derksen j.d. te Lenth.
 
              Volgt de aantekening van Pet. de Kose Gred: in Oije en P...: bevestiget A. 1729 d. 3 Julij, aangaande die getrouwt zijn.
 
27 nov. sijn voorgaande 3 proclamatien et Consensu Poreutum getrouwt Dirk Janssen j.m. soon van Steven Jansen en Jauke Nieus j.d. dochter van Peter Nieus, wonende in de Oije.
 
1730  29 jan. naa voorgaande 3 proclamatien getrouwt Jan Reijtjens j.m van Otesum met attestatie van Otesum, Ehesoon van Dirk Reijntjens en Catrijn Jansen, en Hendrina van Megen j.d. in de Oije, Ehedogter van Tijs van Megen en Jantje Nieuws, beijde consensu Porentu.
 
9 april Naa voorgaande 3 proclamatien getrouwt Barth Janssen j.m. van Rieneren, en Anna Willemans j.d. in de Oije, dogter van Jan Dirk Willeman en Catharina Gellichs, consensus matris.
 
30 april getrouwt naa voorgaande 3 proclamatien op attestatie van Leut Peter Aernz weduwnaar in de Oije en Mechtildis Janssen, j.d. te Leut consensu matris.
 
10 sep. naa voorgaande 3 proclamatien getrouwt Hubert Hubers j.m. te Persingen, en Mechel van Poulik j.d. in de Ooij.
 
5 nov. Jacob Kloosterman weduwnaar te Neerbosch en Sijbilla Hok, weduwe van Aalof Jonker, in 't Rijk van Nijmegen onder de kerk van Oij naa voorgaande 3 proclamatien getrouwt.
 
1731 d. 29 april Herman Mos j.m. van Cleef met Elisabeth Wekkers j.d. van Doesbruggen beide wonende in de Ooij. T. Roelof Gheenen en Berent de Bruin.
 
20 meij Jasper Hoek j.m. met Peternella Rijks j.d. beide in de Ooij. T. Jannetien Hoek en Geurt van Kempen.
 
      Anno 1731 Den 3 junius 1731 ben ik Willem van IJsseldijk alhier in Ooij ende Persingen in den hijligen diensdt bevestigdt, en begin derhalven
      hier meede mijne aantekeningen omtrent die geenen dewelken sigh door den bandt des huwelijks hebben laaten vereenigen
 
den 30 aug. in ondertrouw opgenoomen Jacobus van Ebbendurp met Hellena Neumans, soon van Nicolaas Ebbendorp tamboer majoor onder het van pantalion, ende dogter van den overleeden Adolph Keuwwain? beijde met toestemminge van haare moeders, als tegenwoordige getuijgen naa eerste, tweede ende derde voorstellinge daadelijk getrouwdt den 9 september, op welke dagh en om wettige redenen twee geboorten te gelijk sijn gegaan.
 
1731 in ondertrouw opgenoomen voor
1) Willem van Bergeren j.m met Grietjen Jansen j.d., beijde woonende tot Oij.
Get. Jan van Bergeren en Gerrit Croonen.
2) Arnoldus Krechten j.m. met Florentina Albers j.d. tot Ooij.
Get. Jan Albers en Berendt Noodt.
Naa voorgaande ordinaare proclamaties daadelijk met den anderen geproclameerdt den 7 october.
 
okt. In ondertrouw opgenoomen Bart van Poelick j.m. tot Ooij met Johanna Neumans wed. van Peter Otten.
Get. Daam Daams swaager van den Bruijdegom, De moeder van de Bruijdt, Gerrit Holtkamp Scholtusin in de Ooij en Hendrik Leenders van Sifflick .
naa de drie gewoone proclamatien daadel: in den houwelijken staadt bevestgt den 21 dito.
 
okt. in ondertrouw opgenoomen Gijsbert Sweegers ruijter onder het regimendt van den Genraal Nassauw Seleki onder de comp. van den Collonel Spanbroek. met Derske Sondagh j.d. tot Ooij.
Getuijgen Jan van Seelen ruijter en Jan van Bergeren.
waar op se naa drie agtereenvolgende proclamatien van mij attestatie gesogt en bekoomen hebben om te Nijmegen den 11 nov. te trouwen.
 
Den 11 nov. naa voorgaande 3 sondaagsche proclamatien met attestatie van Beek in den houwelijken staadt alhier bevestigt Willem Anssum j.m. te Persingen met Gijsberta van Kempen j.d. tot Beek.
 
1732 den 4 maart In ondertrouw opgenoomen Hendrik Leenders j.m. met Jantjen Aalebers j.d. woonende alle bijden in de Ooij .
Met concent van de moeder van de bruijdegom Grietje Stevens weduwe van Derrik Stevens waar bij koomt als getuijgen Bart Vos.
En met toestemminge van de stiefvader van de bruijdt Jan Geene genaamdt, naa ordinaare proclamatien in den houwelijken staadt  bevestigt den 27 april.
 
Den 11? maart met attestatie van Siffelijk na ordiaare proclamtie in den houwel: staadt bevestigt Koender Koenders j.m. tot Wercheren mat Jantjen Aalbers j.d. tot Ooij.
 
Den 1 april in ondertrouw opgenoomen Alef Jonker j. tot Ooij soon van den overleeden Alef Jonker met concent van sijn stiefvader N.N. Kloosterman en sijn moeder Sijbella Hek, getuijgen sijn broeder Gerrit Jonker met Grietjen Reijmers weduwe tot Keekerdom met concent van haar moeder Katreijn van de Put, als getuijgen Derk van Hooren neef den bruijdt naa drie agter een volgende proclamatie op attestatie van Luudt den 11 maaijg getrouwt.
 
       Aenteekening van Harm. Brunings bevestitiget in Oij en Persingen den 3 Aug. 1732 aangaande degeene, dewelke in den huwijken staat zijn getreden.
 
1733 den 15 febr. Na voorgaande drie Zondaagse Proclamatien met attestatie van Gent zijn hier in den huwelijksen staat ingeseegent Johan Everhard Puppinghuijsen j.m. van Beek woonagtig in d'Oij en Catharina Kampman j.d. van Derlecum.
 
21 maart In ondertrouw genomen Gerrit Croonen weduwnaar en Jantje Peters weduwe beide woonachtig in de Oij.
Getuijge Willem van Bergeren.
Voorz.? ge..men zijn vervolgens na 3 kerkelijke proclamatien ondentelijk in den huwelijken staat bevestiget den 12 april.
 
Den 1 maij in ondertrouw opgenomen Jan Simes j.m. woonagtig in d'Oij en Jacomina Jacobs j.d. van Heumen.
Testes Gerrit Hormes Zwager van de Bruijdt woonende in Nijmegen en Maria Simus wed. Moeder van den Bruijdegom neffens een getuijgenis van het Consens van de vader van de Bruijd.
 
Den 15 maij in ondertrouw opgenomen Jan Burgers j.m. van Bemmel en Geertje Arnts  j.d. in d'Oij.
Testes Arnts Gerrits Vader van de Bruijge neffins getuijgtenis van consent van de vader des Bruijdegoms.
 
Den 25 meij zijn Jan Simes en Jacomina Jacobs voorgen. na voorgaande drie huwelijkse proclamatien in den houwelijken staat bevesticht geworden.
 
Den 7 juni zijn Jan Burgers j.m. van Bemmel en Geertje Arnts  j.d. in d'Oij na voorgaande drie kerkelijke proclamatien hier en tot Bemmel:  waarvan attestatie attestatie ingelevert: in de houwelijken staat ingezeegent.
 
Den 16 oct. In ondertrouw opgenomen Berent de Bruijn j.m. met Elisabeth Peters j.d. beide woonagtig in d'Oij.
Testes Jan Croos en Daam Daams.
Den 8 nov. zijn dese personen na drie voorgaande proclamatien in den huwelijke staat bevestigen.
 
20 nov. In ondertrouw opgenomen Hendrik Driessen met Catarina Steevens beide woonagtig in d'Oij.
Testes Christoffel Hagemmeijer.
28 dito zijn dese personen wegens zwakte van de Bruijd op Iperiate? permissie van zijn Exe. de Graaf van Bijland na twee proclamatien getrouwt.
 
1734 den 7 meij met attestatie uijt de Stad in ondertrouw opgenomen Hendrik Everts weduwnaar in de Ooij met Sybilla Praatte weduwe van Hendrik Nuijsen te Nijmegen.
 
1735 den 21 jan. In ondertrouw opgenomen Dirk van Berk en Catharina Daams.
Testes Hendrik Rutjes en Daam Daams broer van de Bruijt.
 
den 8 april In ondertrouw opgenomen Jan Rhijne j.m. in d'Oij en Gerritje Lijgraf  j.d. van Ziflik.
Testes Rhyn Peters Vader van de Bruijdegom en Peter Lygraf vader Sponsae.
den 17 april In ondertrouw opgenomen Jan Gerritse j.m. van Wesel met Sibilla van de Velde j.d. in d'Oij.
Testes Gerrit Holtkamp Schoolmester alhier, Arns of Arus Goossse en Thomas Makker.
den 1 meij Zijn dese bovenstaade 2 paar in den Huwelijken staat bevestigt.
 
den 13 maij In ondertrouw opgenomen Roelof van Kempen j.m. van Beek met Liesebeth Peters weduwe van Berend de Bruijn in d'Ooij.
Testes Hendrik de Bruijn en Dirk van Kempen Pater sponsi.
den 5 junij Zijn dese voorgenoemde persoon na vertoning van attestatie van Beek alhier inden Huwelijken staat ingeseegend.
 
den 20 maij In ondertrouw opgenomen Wolter Wolters weduwnaar in d'Ooij met Gerritje Alberts j.d. van Ziflijk.
Testes Hendrik Rutjes en Derk Harmes.
den 12 junij Zijn dese personen na vertoning van attestatie van Ziflijk dat daar de 3 geboden onverhindert gegaan in den Huwelijksen staat in gesegend.
 
den 7 oct. In ondertrouw opgenomen Ruth van Kempen j.m. tot Persingen met Herrensken Teunissen weduwe van Winant Reinert Reimers.
Testes Jan van Kempen frater Spuns? en Ruth Reimers fileij Spunsa.
 
den 14 oct. In ondertrouw opgenomen Ruth Reimers j.m. tot Persingen met Luitje van Kempen wed. van Melcher Hoek ook tot Persingen.
Testes Herrensken Teunissen wed. van Winant Reimers Mathi Sponsi en Geeske van Kempen soror Sponse.
 
23 en 30 oct. Dese twee bovenstaande paaren zijn na voorgaande 3 proclamatien, 1 het eerste den 23 het laatste den 30 oct. getrouwt.
 
den 4 nov. In ondertrouw opgenomen Servatius Brouwer Ruijter onder t Regiment van de Brigardi Drimbon met Maria Mientjes tot Wercheren met attestatie van Verlof ten opsigt van den Bruijdegom van den Ritmeester Dleudonne? .... voorz. Regiment.
Testes Jan Mientjes Pater Sponse en Jan Arens.
Den 20 dito zijn dese Persoonen na voorgaande drie proclamatien in den Huwelijken staat bevestigt.
 
1736 den 13 jan. In ondertrouw opgenomen Fransijs van Honselaar j.m. woonende in d' Ooij met Margarieta Geenen j.d. in d Ooij.
Testes Wolter Wolters in plaatse van de moeder en Gerrit Valks.
den 5 febr. Zij dese zelve persoonen na drie voorgaande proclamatien in den Houwelijken staat bevestigt.
 
den 3 juni Zijn in dese Kerk getrouwt Grades Albers j.m. van Doornik en Johanna Holterman j.d. van Derlecom met Attestatie van Zeken. relja? sponsi en van Gent refja? sponsa.
 
1737 den 29 maart In ondertrouw opgenomen Derk Janssen in d Ooij weduwnaar Zoon van Goosse Janssen met Jenneke van Megen dochter van Thies van Megen j.d. in d'Ooij.
Testes Thies van Megen pater sponsa.
 
den 13 april in ondertrouw opgenomen Derk Yffcker weduwnaar te Keeken met Evertje Goossen weduwe van Gerrit Hottkamp in d'Ooij.
 
dito (13 april) in ondertrouw opgenomen Jan Eskes weduwnaar mat Maria van Bercheren j.d. beijde woonagtig in d'Ooij.
Testes Jan van Bercheren avunculij sponsa en Willem van Bercheren Frater sponsa.
 
den 20 april In ondertrouw opgenomen Derk van Beekhuijsen weduwnaar te Kekerdom met Hendrina Staajen weduwe van Hendrik Iwens te Wercheren.
Testes Willem van Haare en Thies van Megen.
 
den 22 april zijnde 2d. Paaschdag zijn Derk Janssen weduwnaar en Jenneke van Megen na voorgaande , 3 houwelijkse proclamatien getrouwt.
 
den 5 maij zijn Derk Yffcker weduwnaar en Evertje Goossen wed. van Gerrit Hottkamp na voorgaande 3 houwelijkse proclamatien, getrouwt.
 
dito (5 maij) zijn ook getrouwt Jan Eskes weduwnaar mat Maria van Bercheren j.d. na voorg. proclamatien getrouwt.
 
        Aantekening van Jacobus Van Stendel bevestigt in Ooij en Persingen den 10e november 1737 aangaande genen die in den houwelijken staat getreden zijn.
         also do J: van Stendel den 14 septemb. 1738 van hier vertrokken is nae Kampen en in Jegene tijt niets op desen artijkel is voorgevallen, is dese
         aantekening te vroeg begonnen.
         Aantekening van mij Joannes Du=sart in de Ooij bevestigt den 16 november 1738 aangaande den genen die zig in den houwelijken staat begeven
         hebben, beginnende met den omslaande pag.
 
1739 8 jan. Nicolaas Hoogvelt weduwnaar van Hendrina van de Kamp te Elst met Engelina Vermeer weduwe van Rut van Bergen, (wonende op het eijlant over de rivier de Waal bij Bemmel. met attestatie om te Bemmel te trouwen. (kanttekening: Roomse)
 
1 maart in ondertrouw opgenomen Geurt Valleks j.m. te Ooij met Geertruijd van Honselaar j.d. van Middeler na voorgaande 3 proclamatien alhier getrouwt en den 15 maart 1739. (kanttekening: Roomsen)
 
18 april in ondertrouw opgenomen Willem de Bree j.m. te Persingen met Trijntje van Hien j.d. te Heteren met attestatie om te Heteren te trouwen. (kanttekening: gerefor.)
 
op dien selven dag (18 april) ingetekent Henderik Vermaas wed. van Maria Le F/Sun te Kekerdom met Geutje Arents j.d. in de Ooij: na voorgaande drie proclamatien getrouwt den 7 maij 1739 op hemelvaartsdag. (kanttekening: Roomsen)
 
10 maij op attestatie uit Nijmegen, Aart Rutten in de Ooij en Margriet Keunings wed. van Jacobus van den Hooge te Nijmegen. (kanttekening: Roomse)
 
idem? op attestatie van de custos van Groesbeek Francois van Honselaar wed. van Grietjen Geenen in de Ooij met Maria Tomassen j.d. te Groesbeek.
kanttekening: Roomsen en copulati 24 maij . ....
 
16 maij 1739  in ondertrouw opgenomen Jan Kel....? .. met Anna Valx j.d. bijde in de Ooij.
getuijgen Arnoldt Arents en Jan Geenen. kanttekening: de man geref. de vrouw is een Roomsen. getrouwt 7 junij.
 
30 maij in ondertrouw opgenomen Laurens Sasterat j.m. uit Gulikerlant Deagonder in Regiment van den gene... Heer Graaf van Slippenbach met Catharina Gerner j.d. te Persingen.  Testis Mater Sponsa.
Met attestatie van Nijmegen den 24 julij den 26e door mij selven te Nijm. getrouwt.
 
16 october in ondertrouw opgenomen Christiaan Jacob Opperman j.m. Ruijter van het Regiment en Compagnie van den Prins van Hessen of Hetsen Philiptdal.... en Willemina Hulsemijer j.d. in de Ooij.
getuijgen Hendrick Smeten en Maria Hulsemijer sorior sponsa.  kanttekening: de man is Lutersen de vrouw Rooms. getrouwt Nijmegen 2,fbr.
 
18 october met attestatie uit Nijmegen Nicolaus Kregten wed. van Anna Jansen uit de Ooij met Hendrina Netelavis?? j.d. te Nijmegen.
bijde paaren te Nijmegen getrouwt.
 
1740 22 jan. in ondertrouw opgenomen Derk Jansen van Afferden j.m. met Marij Rieken j.d. ui de Ooy.
getuijge Goose Rieken pater spons. en Hendrick Roelofsen. kanttekening: bijde Roomse. getrouwt den 19 feb.
 
2 april op attestatie ingeschreven van Beek Geurt Beekman j.m. van Persingen en Engelina Jansen j.d. van Beek, attestatie gegeven na Beek.
 
29 april Toon Teunissen j.m. aan de Groenlanden en Joanna Niling? j.m? ook aan de Groenlanden in de Ooij.
getuijge Arie Joosten. kanttekening: de bruijt beviel voor de 2de proclamatie in de kraam zijn hier getrouwt den 22 maij door do. Toelaar V.D.M. te Nijmegen.
 
9 julius in ondertrouw opgenomen Hermanus Gene? j.m. van Siflijk met Helena Maasse wed. van Gerrit Honselaar te Nijmegen.
kanttekening: bijde Roomse met attestatie van Nijmegen.
 
1 october op attestatie van Slijk Ewijk ingetekent Dirk Pauwels j.m. in de Ooij en Steineke Janssen van Wolferden wed. van Dirk Aartsen te Slijk Ewijk met attestatie van Slijk Ewijk.
 
    Hier eindigt mijne aantekening wijl ik Joannes Du=sart den 13 novemb. 1740 alhier mijn afscheid gedaan heb en vertrokken ben na de gemeente van Hemmen.
    1740 aantekening van Hendrik Adriaanse Custos tot Ooij in de Traketueren.
 
25 november op attestatie van Nijmegen ingetekent Martin Heiner wed. te Nijmegen met Catrina Greoelaar wed. van Wemmer Beeckman te Persingen, Getrouwt te Nijmegen.
 
1741 14 april in ondertrouw opgenomen Willem Hendricks j.m. tot Groene Waelt woonende in de Ooij met Anna Derkse j.d. tot Zefelijk.
de getuijgen Tijs van Megen en Derck Janssen, met attestatie van Zefelijk getrouwt in de Ooij op den 30 april 1741.
 
15 april in ondertrouw opgenomen Jan Tuijtenberg wed. tot Nijmegen met Maria Hulsemeijer j.d. tot Ooij.
getuijgen Aalbert van Wel en Gerret Hulsemeijer en op attestatie van Nijmegen getrouwt in de Ooij op den 30 april 1741 door Do. in de Betouw.
 
     Op dezen artikel is bij mijn dienst niets voorgevallen alzo ik den 17 sep. van deze gemeente mijne afscheid genomen hebbe Petrus Georgius van Poolsum.
     Aantekening van Hendrik Adriaans custos tot Ooij en Persingen.
 
op attestatie van Beeck ingetekent Tijs van Megen wed. in de Ooij met Heijtien Dercks Piek wed. van Jan Peters wonende tot Ubbergen en zijn tot Ubbergen getrouwt op den 29 oct. 1741.
 
11 nov. 1741 In ondertrouw opgenomen Derck van Loon jongman geboortig tot Gelder met Juduck Gieben jonge dochter geboortig tot Bemmel,
Gerrt Gieben als getuijgen zijnde de vader van de Bruijdt, zijn getrouwt in de Ooij den 3? december 1741.
 
1742 5 jan. In ondertrouw opgenomen, Hendrik van Megen jongman in de Ooij, met Lutje Simons Schuers jonge dochter geboortig tot Legewalt,
als getuijgen Tijs van Megen en Hendrik Simons Schuers.
Den selven dito (5 jan) ingetekent Jan Willemans jongman in de Ooij, met Jantjan Dercks jonge dochter geboortig tot Zeeflijk.
Als getuijgen Catrijn Willemans en Willem Hendrik, getrouwt in de Ooij op den 21 januarij 1742.
De eerste getrouwt in de Ooij op den 4 februarij 1742.
 
Den 9 maert in ondertrouw opgenomen Jan van Rienen jongman geboortig tot Vrasselt met Anna Janssen, weduwe van Willem Cornelisse.
De getuijgen Jan van Bergeren en Willem van Bergeren. getrouwt tot Nijmegen den 1 april 1742.
 
6 april  in ondertrouw opgenomen Hermen Sondag j.m. in de Ooij, met Anna Jansen de Jager j.d. tot Hatert,
de getuijgen Thomas Sondag, en Marij Jacobs de Jager. Getrouwt in de Ooij op den 6 meij 1742.
 
     Aantekening van Christophorus  Joachimus Pels bevestigt in Ooij en Persingen den 1 julij 1742 aangaande de geene die in ondertrouw sijn opgenomen.
d. 5 october in ondertrouw opgenomen Hubert Huberts, weduwnaar, van Persingen met Jacobina van der Velde j.d. van Ubbergen, na drie voorgaande huwelijkse proclamatien getrouwt d. 28 october.
Testis Bart van Poelik. (kanttekening: Roomse)
 
d. 11 jan.1743  In ondertrouw opgenomen  Michiel Joosten weduwnaar van Uhm, uit het Land van Cleef, met Caatje van Megen j.d. in de Ooij dewelke na drie voorgaande huwelijkse proclamatien getrouwt sijn d. 3 febr. 1743.
Testes Eilbert Joosten Stader Sponsi en Heijltjen Derks Piek mater Sponsae. (kanttekening: Roomse)
 
d. 24 febr. In ondertrouw opgenomen Arent Jansen Geesing, j.m. van Lenth, met Anna Catharina Van Waaij j.d. van Valburg, dewelke naa drie voor afgaande huwelijkse proclamatien getrouwt sijn d. 17 maart 1743.
Testes Jan Peters Geesing pater Sponsi en Catharina Smits mater Sponsae. (kanttekening: beide gerform.)
 
d. 19 april 1743 In ondertrouw opgenomen Gerrit van Berk j.m. in de Ooij, met Anna Margeritje Geene j.d. in de Ooij, de welke naa drie voorgaande huwelijkse proclamatien getrouwt sijn d. 12 maij 1743.
Testes Derk van Berk pater Sponsi en Aaltje Jansen mater Sponsa. (kanttekening: Roomse)
 
d. 17 april 1744  In ondertrouw opgenomen Gerrit Cocker j.m. van Bergen, met Willemijn De Jager j.d. van Neerbosch, dewelke naa drie voorafgaande proclamatien getrouwt sijn d. 3 maij 1744.
Testes Hermen Sondag en Marij Jacobs mater Sponsae.
 
d. 17 julij 1744 In ondertrouw opgenomen den Hoog welgeb. Heer Willem Otto Frederik Baron van Quadt, Heere van Wickeraedt, met de Hooggeb. gravinne Anna van Bijland.
Testes parenles sponsi, amitae en sorores sponsi.
 
d. 30 jan. 1745 In ondertrouw opgenomen Matthijs Cropmans j.m. van Udem, in 't land van Cleef, met Anna Maria Reijnen j.d. van Neerbosch, na drie voorafgaande proclamatien hier getrouwt d. 21 febr. 1745.
Testes pater sponsae Reijn Jansenen frater sponsi Jan Cropmans.
 
d. 17 april 1745 In ondertrouw opgenomen Antonie Huberts j.m. uit de Ooij, met Geertruij ter Voort j.d. van Merwijk, naa drie voorafgaande proclamatien getrouwt d. 2 Maij 1745.
Testes sponsi sponsaejs parentes.
 
d. 13 aug. 1745 In ondertrouw opgenomen Wilhelmina  Rijke uit de Ooij, met Leendert Hendriks van Colberg uit het land van Cleef dewelke naa drie voorafgaande proclamatien hier getrouwt sijn d. 5 sept. 1745.
Testes, Hermanus Rosenboom (dewelke schriftelijke attestatie van den consensus des vaders van den bruidegom Derk Hendriks, en de moeder Helena Bömkes,) en Hendrik Rijke uit de Ooij, als vader der bruid.
 
d. 15 octob. 1745 In ondertrouw opgenomen Johannes van Benthum j.m. van Meer, uit 't Cleefsche met Hester Van Megen j.d. uit de Ooy dewelke naa drie voorafgaande sondagse proclamatien getrouwt sijn d. 7 nov. 1745.
Testes Hendrik van Benthum, pater sponsi en Heiltjen Dirks Piek, mater sponsae.
 
d. 24 dec. 1745 In ondertrouw opgenomen Evert Willemsen j.m. uit de Ooij met Derks Geene j.d. van Wercheren, dewelke na drie voorafgaande sondagse proclamatien getrouwt sijn den 16 jan. 1746.
Testes Leendert Hendriks uit de Ooij, en Cornelis Geene van Wercheren.
 
d. 9 april 1746 In ondertrouw opgenomen Jan Geene j.m.van Wercheren, met Johanna de Haagh j.d. van Mook, dewelke naa drie voorafgaande sondaagse proclamatien getrouwt sijn d. 1 meij 1746.
Testes Cornelis Geene frater sponsi, en Gerrit van Berk, loco patris sponsae.
 
d. 13 meij 1746 In ondertrouw opgenomen Nold Arents j.m. uit de Ooij met Johanna Van Kempen j.d. van Persingen, dewelke naa drie voorafgaande sondagse proclamatien getrouwt sijn d. 30 meij 1746.
Testes Peter Arents, pater sponsi, en Derks van Kempen mater sponsae.
 
d. 25 junij 1746 In ondertrouw opgenomen Jacobus Reijners j.m. van Meer uit het Cleefse, met Johanna Geene j.d. van Wercheren, dewelke naa drie voorafgaande sondagse proclamatien getrouwt sijn d. 10 julij 1746.
Testes Claas Willemsen, en Evert Willemsen, uid de Ooij.
 
d. 2 julij 1746 In ondertrouw opgenomen Arnoldus Holterman j.m. uit de Erlecom, met Marij Arents j.d. uit de Ooij, dewelke naa drie voorafgaande sondagse proclamatien met attestatie van hier getrouwt sijn te Gent den 17 julij 1746.
Testes Lijsebeth Vos weduwe Holterman mater sponsi en Peter Arents pater sponsae.
 
d. 23 sep. 1746 In ondertrouw opgenomen Derk van Megen j.m. uit de Ooij met Theodora Loef van Bronswijk j.d van Bemmel, dewelke naa drie voorafgaande sondagse proclamatien hier getrouwt sijn d. 9 oct. 1746.
Testes Loef van Bronswijk pater sponsae en Thijs van Megen pater sponsi.
 
d. 2 oct. 1746 In ondertrouw opgenomen Barth Engelen j.m. van Angeren met Johanna Rijke j.d. uit de Ooij, welke naa drie voorafgaande sondagse proclamatien hier getrouwt sijn d. 20 nov. 1746.
Testes Goosse Rijke pater sponsae en Martinus Germijn.
 
d. 31 maart 1747 In ondertrouw opgenomen Hendrik Jansen j.m. uit de Erlecom met Bartje Mientjes j.d. van Wercheren, dewelke naa drie voorafgaande  proclamatien getrouwt sijn d. 23 april 1747.
Testes Jan Jansen pater sponsi en Jan Mientjes pater sponsae.
 
d. 11 april 1747 In ondertrouw opgenomen Jan Jansen j.m. uit de Ooij met Willemijn Cornelisse j.d. van Merwijk dewelke naa drie voorafgaande sondagse proclamatien hier getrouwt sijn d. 7 meij 1747.
Testes Willem Ansums en Jantje Peters mater sponsae.
 
d. 9 junij 1747 In ondertrouw opgenomen Martinus Germijn j.m. van Gent met Geertruij Arents j.d. uit de Ooij dewelke naa drie voorafgaande sondagse proclamatien hier getrouwt sijn d. 2 julij 1747.
Testes Cornelis Germijn pater sponsi en Peter Arents pater sponsae.
 
d. 16 junij 1747 In ondertrouw opgenomen Lucas Jansen j.m. van Hommersom met Catharina Fisscher j.d. van Kessel, dewelke naa drie voorafgaande sondagse proclamatien hier getrouwt sijn d. 2 julij 1747.
Testes Jan Lucassen pater sponsi, Maria Koenen mater sponsae en Thijs van Megen.
 
d. 28 julij 1747 In ondertrouw opgenomen Gerrit Hendriks j.m. van Keken in 't Cleefse, met Willemijn Heijme j.d. van Leut, dewelke na drie voorafgaande sondagse proclamatien hier getrouwt sijn d. 27 aug. 1747.
Testes Hendrik Hendriks pater sponsi, Anna van Kolk mater sponsa en Ruth Heijme frater sponsae.
 
d. 12 april 1748 In ondertrouw opgenomen Barth Sondag, j.m. uit de Ooij, met Hendrien Lamerts. j.d. van Gendringen, dewelke naa drie voorafgaande proclamatien getrouwt sijn d. 5 meij 1748.
Testes Thomas Sondag, pater sponsi en Dijertjes, weduwe Lamerts mater sponsae.
 
d. 19 april 1748 In ondertrouw opgenomen Hendrik Broekhoff j.m. van Wielderen, met Derks de Bruin j.d. uit de Ooij, dewelke naa drie voorafgaande sondagse proclamatien getrouwt sijn d. 12 meij 1748.
Testes Hendrik de Bruin pater sponsae, Jan Broekhoff frater sponsi.
 
d. 26 april 1748 In ondertrouw opgenomen Roelert Geming j.m. uit de Ooij, met Hendrika Jansen, j.d. van Valburg, dewelke naa drie voorafgaande sondagse proclamatien hier getrouwt sijn d. 26 meij 1748.
Testes Lubertus Geming, pater sponsi en Helena Walraven, mater sponsae.
 
d. 25 octob. 1748 In ondertrouw opgenomen Hendrik Geerlings j.m. van Wieldern, met Hendrien Euwes j.d. uit de Erlecom, dewelke naa drie voorafgaande sondagse proclamatien getrouwt sijn te Angeren.
Testes Jan van Kolk.
 
(kanttekening) d. 2 nov.1749. op attestatie van Heteren getrouwt Walraven Jansen, met Otje Cornelissen.
 
d. 5 april 1750 en volgende sondagen geproclameert op attestatie van Elst Gerardus Hendriks j.m. van Bemmel wonende onder de Ooij en Jenneken Jansen j.d. te Gent, welke op gegevene attestatie van mij getrouwt sijn.
 
d. 10 april 1750. In ondertrouw opgenomen Hendrik Rijke wed. van Geertruij Braam, met Johanna Willemans wed. van Barth Jansen uit de Ooij, welke naa drie proclamatien hier wettelijk getrouwt sijn d. 26 dito.
Testes Jan van Bergeren, Jan Willemans, Leendert Hendriks, Catrijn wed. van Jan Derks Willemans.
 
d. 10 dito (april 1750). In ondertrouw opgenomen Jan de Haan, j.m. van Groesbeek, met Marie van Bergeren wed. van J. Eskes wettig getrouwt.
Testes Willem van Bergeren frater sponae en Klaas de Haan pater sponsi.
 
d. 17 dito (april 1750). In ondertrouw opgenomen Hendrik Willems j.m. van Zeeflik met Johanna Roosen j.d. van Craneneburg, dewelke naa drie voorafgaande  proclamatien hier getrouwt sijn.
Testes Sibilla Muskes mater sponsi en Benjamin Spee.
 
d 20 april 1749. op attestatie van Nijmegen getrouwt Johannes van Teutenberg wed. te Nijmegen met Catharina Vierrekens te Keken.
 
d. 4 aug. 1750. In ondertrouw opgenomen Hendrik Klaassen, j.m. van Cranenburg, met Catharina Sondag j.d. uit de Ooij, dewelke naa drie voorafgaande  sondagse proclamatien hier getrouwt sijn.
Testes Mechtel Jansen, mater sponsae en Thomas Sondag.
 
d. 25 sept. 1750. In ondertrouw opgenomen Neuwes Cornelisse j.m. van Lent, met Lijsbeth Peters, wed. van Roelof van Kempen dewelke naa drie voorafgaande  sondagse proclamatien hier getrouwt sijn.
Testes Peter Derksen van Lent en Ruth Reijmers uit de Ooij.
 
1751 d. 25 april op attestatie van Gent getrouwt Joannes Teunissen wed.? met Marie Wilg of Wihg? j.d. te Zeeflik.
 
1751 d. 25 junij in ondertrouw opgenomen Derk Koppen j.m. van Uhm uit het Cleeffche met Johanna Arents j.d. uit de Ooij dewelke naa drie voorafgaande  sondagse proclamatien getrouwt sijn d. 18 julij 1751.
Testes Catharina Grens mater sponsi, Mechel Jansen mater sponsae en Nold Arents frater Sponsae.
 
1752 d. 4 feb. in ondertrouw opgenomen Klaas Bartels j.m. van Thuin met Griet Geene j.d. uit de Ooij, dewelke naa drie voorafgaande  sondagse proclamatien hier getrouwt sijn d. 27 dito.
Testes Reinder Bartels pater sponsi, Gerrit van Berk cognatg sponsae, Bartelt Bartels en Hendrik Bartels, fratres sponsi.
 
1752 d. 7 april In ondertrouw opgenomen Bart van Poelijk, wed. van Johanna Nijmans, met Marij Otte j.d. van Niel, dewelke naa drie voorafgaande  sondagse proclamatien hier getrouwt sijn d. 30 dito.
Testes Derk Koppen, Hermen Mosch en Ruth van Berk.
 
op den selfen datum (d. 7 april) Derk Otten j.m. uit de Ooij, met Johanna Werkers j.d. van Toonsbrugge in ondertrouw opgenomen, en ook naa drie voorafgaande  sondagse proclamatien op den selven datum als boven getrouwt (d. 30 dito),
sijnde stiefvader en stiefsoon op eenen dag ingeschreven en op eenen dag getrouwt
Testes Bart van Poelijk, Hermen Mosch, Ruth van Berk en Gerrit Werkers, pater sponsae.
 
1752 d. 5 meij In ondertrouw opgenomen Thomas Roelofs j.m. uit de Erlecom, met Aaltje Franken j.d. van Meer. getrouwt naa 3 sondagse proclamatien d. 22 dito.
Testes Derk Roelofs pater sponsi en Heiltje Derks Piek.
 
1752 d. 13 octob. In ondertrouw opgenomen Derk Arents j.m. uit de Ooij, met Marij Jansen j.d. uit Winnekendonk, dewelke naa drie voorafgaande  sondaagse proclamatien hier getrouwt sijn d. 5 nov.
Testes Grietje van Kolk wed. van Jan Arents, mater sponsi, en Jan Vermeer als getuige van de ouderloose bruid.
 
1753 d. 28 jan. Op attestatie van Arnhem, naa drie voorafgaande  sondagse proclamatien in de kerk alhier getrouwt Martinus Germain, weduwnaar van Geertruijdt Arents wonende tot Persingen, met Aaltje Denissen, j.d. wonende tot Arnhem.
 
d. 16 febr. In ondertrouw opgenomen Johan Roleer, j.m. van Hamminekel, met Marij Driessen, weduwe van Dirk Staaij, dewelke naa drie voorafgaande  sondagse proclamatien hier getrouwt sijn d. 11 maart.
Testes Thijs van Megen en Heijtje Dirks Piek.
kanttekening: Deese luijden sijn met Meij naa het Cleeffche vertrokken.
 
1753 d. 29 junij in  ondertrouw opgenomen Gerrit Hendriks, weduwnaar van Willemijn Heijma met Aaltje Klaase j.d. van Cranenburg dewelke naa drie voorafgaande  sondagse proclamatien in de kerk alhier getrouwt sijn d. 29 julij.
Testes Jan Vermeer en Hendrik Hendriks pater sponsi.
 
1753 d. 14 sept. in  ondertrouw opgenomen Roeloff Thijssen j.m. van Bemmel, met Pieternel De Bruijn j.d. uit de Ooij, dewelke naa drie voorafgaande  sondagse proclamatien in de kerk alhier getrouwt sijn d. 30 sept.
Testes Thijs Roeloffs pater sponsi en Hendrik de Bruijn pater sponsae.
 
d. 19 oct. 1753 in ondertrouw opgenomen Derk van Bergeren j.m. uit de Ooij, met Anna Valks uit de Ooij, weduwe van Ruth Janssen, dewelke naa drie, soo hier als te Nijmegen, onverhindert voorafgaande  sondagse proclamatien in de kerk alhier getrouwt sijn d. 11 nov. 1753.
Testes Jan van Bergeren pater sponsi en Cornelis Valks pater sponsae.
 
d. 15 maij 1754 In  ondertrouw opgenomen Geen Geene, j.m. uit Wercheren, met Hendrien Braam, j.d. van Zeflijk, dewelke, naa drie voorafgegane  sondagse proclamatien, in de kerk alhier getrouwt sijn d. 9 junij.
Testes Aaltje Janssen mater sponsi en Gijsbertjen Hoet, mater sponsae.
 
d. 21 sept. 1754  In  ondertrouw opgenomen Daam Thijssen j.m. van Zeeflijk, met Marij Rijke, weduwe van Derk Janssen uit de Ooij, dewelke, naa drie voorafgegane  sondagse proclamatien, in de kerk alhier getrouwt sijn d. 13 octob.
Testes Matthijs Thijssen pater sponsi en Goose Rijke pater sponsae.
 
d. 8 nov. 1754 In  ondertrouw opgenomen Ruth van Berk j.m. van Niel, met Johanna Janssen j.d. van Keeke, dewelke, naa drie voorafgegane  sondagse proclamatien, in de kerk alhier getrouwt sijn d. 24 dito.
Testes Derk van Berk pater sponsi en B. J. Robbers.
 
d. 4 april 1755  In  ondertrouw opgenomen Cornelis Geene, j.m. uit Wercheren met Geertruij Lamers j.d. van Groesbeek, dewelke, naa drie voorafgegane  sondagse proclamatien, in de kerk alhier getrouwt sijn d. 20 dito.
Testes Aaltje Janssen mater sponsi en Jan Geene.
 
d. 9 maij 1755  In  ondertrouw opgenomen Hendrik Van Wees j.m. van Wetten, met Johanna? Schrijver j.d. van Aart, dewelke, naa drie voorafgegane  sondagse proclamatien, in de kerk alhier getrouwt sijn d. 1 junij.
Testes Jennefer Vos wed. van Jan Van Wees, mater sponsi en Klaas Schrijver pater sponsae.
 
d. 16 april 1756 In  ondertrouw opgenomen Cornelis Valks, wed. van Marij Nuijs, met Willemijn Van Megen j.d. uit de Erlecom, dewelke, naa drie voorafgegane  sondagse proclamatien op attestatie van mij getrouwt sijn te Nijmegen d. 9 maij.
Testes Geurt Valks, frater sponsi en Geertruij, weduwe van Jan Van Megen, mater sponsae.
 
d. 23 maij 1756 Op attestatie van Gent, naa drie voorafgaande  sondagse proclamatien, in de kerk alhier getrouwt Peter Otten, j.m. uit de Ooij, met Lisbeth Gerrits j.d. van Groesbeek thans wonende in de Erlecom.
 
d. 4 junij ..... In  ondertrouw opgenomen Hendrik Jan Van de Warth j.m. van Oosterhout Custos, en Schoolmeester te Ubbergen, met Sibilla Vermeer j.d.uit de Ooij,  dewelke, na drie voorafgegane  sondagse proclamatien soo hier, als te Ubbergen in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 27dito.
Testes Derk Jansen van de Warth pater sponsi en Jan Vermeer pater sponsae. (kanttekening: beide gereformeert)
 
d. 31 dec. 1756 In  ondertrouw opgenomen Derk Krachting j.m.uit de Ooij, met Johanna Lijsbeth Veen, wed. van Jan Withoff, dewelke na drie voorafgegane sondagse proclamatien in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 16 jan. 1757.
Testes Arnoldus Krachting pater sponsi en Jan van Bergeren.
 
25 maart 1757 In  ondertrouw opgenomen Hermannus Geene, wed. van Helena Maassen, tot Nijmegen, met Aligonda Leenders j.d. uit de Ooij, dewelke naa drie voorafgegane sondagse proclamatien, soo te Nijmegen, als ook hier, in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 11 april.
Testis Klaas Leenders pater sponsae.
 
d. 1 april ..... In  ondertrouw opgenomen Willem Verwaaij, j.m. van Wielderen, met Willemijn De Bruin, j.d. uit de Ooij, dewelke naa drie voorafgegane sondagse proclamatien, in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 17 april.
Testes Hendrik De Bruin, patruus sponsae, Elisabeth Peters, mater sponsae en Eeuwe Verwaaij frater sponsi.
 
d. 8 dito (april) ..... In  ondertrouw opgenomen Thomas Gram j.m. uit de Erlecom, met Lena Soetekou j.d. van Leeuwen, dewelke naa drie voorafgegaane sondagse proclamatien, soo te Gent, als hier, in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 1 maij.
Testes Matthijs Gram pater sponsi en Benjamin Spee.
 
d. 15 dito (april) ..... In  ondertrouw opgenomen Johannes Teunisse j.m. van Gent, met Derks Eskeso j.d. uit de Ooij, dewelke naa drie voorafgegaane sondagse proclamatien, soo te Milingen, als alhier getrouwt sijn d. 8 maij.
Testes Goose Rijke en Jan de Haan.
 
d. 5 feb. 1758 Op attestatie van Nijmegen, en Gent, in de Kerk alhier getrouwt Johannes Bos, wed. te Nijmegen, met Helena Boelders, j.d. in de Erlecom.
 
d. 24 maart 1758 In ondertrouw opgenomen Burger Burgers j.m. van Bemmel met Mechel van Bergeren j.d. uit de Ooij, dewelke naa drie voorafgegane sondagse proclamatien, in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 16 ap.
Testes Willem van Bergeren pater sponsae en Grietje Jansen Van der Lijnden mater sponsa.
 
d. 7 april 1758 In ondertrouw opgenomen Hendrik Adriaanse Schout, en Schoolmeester deser Heerlijkheid, met Johanna Catharina Paulin j.d. van Budingen, in het Graafschap Isenburg, dewelke  naa drie voorafgegane sondagse proclamatien getrouwt sijn d. 30 dito.
Testis Soror mea M. E. Pels.
 
d. 6 oct. 1758 In ondertrouw opgenomen Hendrik Jansen j.m. uit de Ooij, met Marij Otte, wed. van Barth van Poelijk, dewelke naa drie voorafgegane  proclamatien, in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 29 dito.
Testes Anna Willemans mater sponsi en Daam Daams.
 
d. 13 april 1759 In ondertrouw opgenomen Hendrik Eeuwes j.m. uit de Erlecom, met Willemijn Van Megen j.d. van Cranenburg, dewelke naa drie voorafgegane  proclamatien in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 29 dito.
Testes Thoon Van Megen pater sponsae, Jantje Valks mater sposi en Jan Eeuwes frater sponsi.
 
d. 27 april 1759 In ondertrouw opgenomen Jan de Swart j.m. van Ewijk, met Gerarda Ansums, j.d. van Persingen, dewelke na drie voorafgegane  proclamatien in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 20 maij.
Testes Lucas de Swart pater sponsi, Willem Ansums pater sponsae en Johanna Van Kempen.
 
d. 12 oct. 1759 In ondertrouw opgenomen Ruth Kragting j.m. uit de Ooij, met Marij Neuij j.d van Beek, dewelke naa drie voorafgegane  proclamatien getrouwt sijn d. 4 nov..
Testes Noldus Kragting pater sponsi en Jan Neuij pater sponsae.
 
d. 25 oct. 1759 In ondertrouw opgenomen Arnoldus Mientjes j.m. uit de Ooij, met Lucretia Vermeer j.d. uit de Ooij, dewelke belooft hebben, dat niet alleen het kind, waarmede voorz Lucretia swanger gaat, hiermede sal geegt en gewettigt wesen, maar ook dat alle kinderen, die, in 't vervolg, uit dit huwelijk souden mogen voorkomen, in de waare gereformeerde Religie sullen opgevoed worden, en sij in alles sullen tragten te voldoen aan den inhoud van den Placate des lands.
Dese sijn naa drie voorgaande sondagse proclamatien in de Kerk alhier getrouwt d. 18 nov.
Testes Jan Mientjes pater sponsi en Jan Vermeer pater sponsa obut d. 23 nov. 
Kanttekening: Ongelijk huwelijk, de bruidegom Catholijk en de bruid gereformeert.
 
d. 26 oct. 1759 In ondertrouw opgenomen Jacob Daam j.m. uit de Ooij, met Anna Margerietje Geenen wed. van Gerrit van Berk, dewelke naa drie voorafgegaane sondagse proclamatien in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 18 nov.
Testes Jan Geenen frater sponsa en Derks Van Polijk mater sponsi.
 
d. 2 nov. 1759 In ondertrouw opgenomen Hendrik Van Es j.m. van Aart, met Aaltje Denissen, wed. van Martinus Germain, dewelke naa drie voorafgegaane  proclamatien in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 25 dito.
Testes Jan de Swart en Catharina Ansums.
 
d. 15 feb. 1760 In ondertrouw opgenomen Cornelis Gram, j.m. in de Erlecom, met Margaretha Soetekou j.d. van Leeuwen, dewelke naa drie voorafgegaane sondagse proclamatien in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 16 maart.
Testes Matthijs Gram pater sponsi en Thomas Gram.
  
d. 3 april In ondertrouw opgenomen Derk Mosch j.m. in de Ooij, met Engel Gijsberts j.d. te Nijmegen dewelke, naa drie voorafgegaane sondagse proclamatien, getrouwt sijn in het Schependom d. 27 dito.
Testes Hermen Mosch pater sponsi en Arriane Lourense mater sponsae.
  
d. 3 dito (april) In ondertrouw opgenomen Ruth van Berk wed. van Johanna Janssen met Bartje Staaijen j.d. te Niel, dewelke naa drie voorgaande sondagse proclamatien, in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 4 maij.
Testes Derk van Berk pater sponsi, Bartje Staaijen mater sponsae en Hendrik van Kolk avunculus sponsae.
 
d. 19 junij 1760 In ondertrouw opgenomen Frederik Janssen Kouwbergen, wed, van Jenneke Arriaans, met Maria van Bergeren, wed. van Jan de Haan, dewelke, naa drie voorafgaande sondagse proclamatien, in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 6 julij.
Testes Arriaan van Kempen en Willem van Bergeren.
 
d. 22 aug. .... In ondertrouw opgenomen Den Hooggeborenen Heer Godart, Adriaan, Baron van Randwijkse met de Hooggeborene Gravinne Sophia, Carolina , Constantia, Gravinne van Bijlandse dewelke, naa drie voorafgaande sondagse proclamatien, getrouwt sijn d. 9 sep. op het Kasteel.
Testes Parentes sponsi en pater sponsae.
 
d. 30 dito (aug). .... In ondertrouw opgenomen Den Heer Otto Van Echteren, met Juffrouw Agnetha Uhlen. Dewelke, naa drie voorafgaande sondagse proclamatien, getrouwt sijn te Dieden.
 
d. 12 sept...... In ondertrouw opgenomen Wolter Mientjes j.m. uit de Ooij, met Maria Janssen j.d. van Leut, dewelke, naa drie voorafgaande sondagse proclamatien in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 1 oct.
Testes Jan Mientjes pater sponsi, Gerardus Janssen pater sponsae en Klaas Janssen frater sponsae.
 
d. 24 oct. 1760 In ondertrouw opgenomen Hend. Joosten j.m. uit de Ooij met Catharina Claasen j.d. van Bemmel, wonende in de Ooij, dewelke, naa drie voorafgaande sondagse proclamatien in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 23 novemb.
Testes Angeniet Burgers mater sponsi en Jan Claasen pater sponsa.
 
d. 10 april 1761 In ondertrouw opgenomen Hendrik De Bruin j.m. in de Ooij, met Grietje Mientjes j.d. in de Ooij, dewelke, naa drie voorafgaande sondagse proclamatien, in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 3 meij.
Testes Hendrik De Bruin pater sponsi en Jan Mientjes pater sponsae.
 
d. 17 dito (april)....  In ondertrouw opgenomen Cornelis Geutjes, wed. van Catharina Van Megen, met Wilhelmina Engelen j.d. uit de Erlrcom, dewelke, naa drie voorafgaande sondagse proclamatien, in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 3 meij.
Testis Marij Roelers mater sponsae.
 
d. 17 dito (april)....  In ondertrouw opgenomen Gerardus Van Poorten wed. van Jantje Peer, wonende te Doornenburg, met Sibilla Willems j.d. uit de Ooij,  dewelke, naa drie voorafgaande sondagse proclamatien, getrouwt, op attestatie van ons, te Doornenburg d. 3 meij.
Testis Cathar. Peere mater sponsae.
d. 26 junij 1761 In ondertrouw opgenomen Derk Willemans? wed. van Johanna Weckers, met Johanna Jan(sen)? j.d. in de Ooij, dewelke, naa drie voorafgaande sondagse proclamatien, in de Kerk alhier getrouwt d. 19 julij.
Testis Anna Willemans mater sponsi en Hendrik Janssen?
 
d. 13 aug. 1762 In ondertrouw opgenomen Hendrik Meurs, j.m. in de Ooij, met Mechel Brouwer j.d. in de Ooij, dewelke, naa drie voorafgegane sondagse proclamatien, in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 5 sept.
Testes Jan Meurs pater sponsi, Servaas Brouwer en Maria Mientjes parendes sponsae.
 
d. 24 sept.... In ondertrouw opgenomen Thoon Driesen j.m. van Wielderen, met Johanna de Wind? j.d. in de Erlecom, dewelke, na drie voorafgegane sondagse proclamatien, in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 17 oct.
Testes Gerrit Otten frater sponsi en Willemijn ...bkes mater Sponsae.
 
   de laatste 4 zijn gedeeltelijk erg onduidelijk dus gemaakt wat er van te maken was.
d. 29 april 1763 In ondertrouw opgenomen Hendrik Elda? wed. van Peternel Janssen, wonende te Nijmegen, en Satharina Sondagh, wed. van Hendrik Claasen, wonende te Persingen, dewelke na drie voorafgegane sondagse proclamatien, soo hier, als te Nijmegen, met attestatie getrouwt sijn d. 22 maij.
Testis Geurt Valks.
 
d. 29 julij ...... In ondertrouw opgenomen Leendert Boelders wed. van Barthje Nijhuijs, met Berenthien Bastians j.d. van Elst, dewelke, na drie voorafgegane sondagse proclamatien, getrouwt sijn d. 21 august.
Testis Johanna de Haart wed. van Casper Heijmans mater sponse.
 
d. 24 aug. 1764 In ondertrouw opgenomen Hendrik Blankers j.m. van Frasselt, met Peternel Theunissen j.d. uit de Erlecom, dewelke, naa drie voorafgegane sondagse proclamatien, in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 15 sept.
Testes Leendert Boelders en Berenthina Bastiaans.
 
d. 18 of 10 febr.? 1765 Op attestatie van Gent alhier getrouwt Hermanus Janssen, j.m. van Zeeflijk, met Hendrina Pippinghuijsen j.d. in de Erlecom.
 
d. 12 april .... In ondertrouw opgenomen Hermanus Nas, j.m. uit de Erlecom, met Marij Geene j.d. uit de Ooij, dewelke na drie voorafgegane sondagse proclamatien, in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 5 meij.
Testes Frederik Nas pater sponsi en Claas Bartels.
 
d. 17 maij .... In ondertrouw opgenomen Derk Roelofs wed. van Wendel Janssen, met Elisabeth De Blank j.d. van Lith-Oijen, dewelke naa drie sondagse proclamatien in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 9 junij.
Testes Hendrien Louf mater sponsae.
 
d. 20 julij .... In ondertrouw opgenomen Jan Janssen j.m. in de Ooij, met Christina Claesen j.d. in de Ooij, dewelke naa drie sondagse proclamatien in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 11 aug..
Testes Marij Rijke mater spons.. en Jan Claesen pater sponsae.
 
d. 9 oct. 1765 In ondertrouw opgenomen Arnoldus Hermanus Pastoirs, geboortig van Eijmeren, wonende onder Elst. j.m. met Catharina Cornelisse, j.d. in de Ooij, dewelke naa drie sondagse proclamatien in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 3 nov.
Testes Catharina Aernts, wed. van Hermanus Pastoirs mater sponsi en Willemijn van Rienen, soror sponsa, nomine matris eig.
 
d. 27 dec.... In ondertrouw opgenomen Willem Goris, j.m. van Bemmel, met Helena Mosch j.d. in de Ooij, dewelke na drie sondagse proclamatien, in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 19 januarij 1766.
Testes Hermen Mosch pater sponsae, Lijsebeth Weggers mater sponsae en Jacoby Mosch.
 
d. 20 maart 1766 In ondertrouw opgenomen Jan Claasen, j.m. in de Ooij, met Hermina Wijgers? j.d. van Gent, dewelke na drie sondagse proclamatien, getrouwt sijn te Gent d.13 april.
Testes Jan Claasen pater sponsi en N.N. Huijgen mater sponsa.
 
d. 18 april .... In ondertrouw opgenomen Jan Hoogfeld j.m. van Elst, met Hendrien Van Bergeren j.d. in de Ooij, dewelke, na drie sondagse proclamatien, getrouwt sijn in de Kerk alhier d. 4 maij.
Testes Arnoldus Hoogfeld pater sponsi en Willem Van Bergeren pater sponsae.
 
d. 25 april .... In ondertrouw opgenomen Willem Bruchman j.m. van Reklinghuijsen, in het Kerkvorstendom Keulen, met Johanna Janssen j.d. in Wercheren, dewelke, na drie sondagse proclam. getrouwt sijn d.11 maij.
Testes Jan Evers en Cornelis Janssen pater sponsae.
 
Den 5 sept. 1766 In ondertrouw opgenomen Willem Vos. j.m. in de Ooij, met Johanna Reijntjes. j.d. van Meer, dewelke, na drie voorafgegane sondagse proclamatien, in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 28.
Testes Jacob Reinders en Hendrik Reijntjes pater sponsae.
 
d. 15 maij 1767 In ondertrouw opgenomen Hendrik Janssen wed. van Maria Otte, met Aleida Heimans j.d. te Nijmegen, dewelke na drie voorafgaande sondagse proclam. in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 7 juny.
Testes Anna Willemans en Daam Daams.
 
d. 26 juny .... In ondertrouw opgenomen Jan Daam j.m. te Wercheren, met Johanna Rijke, wed. van Barth Engelen, dewelke na drie voorafgaande sondagse proclam. in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 19 july.
Testes Daam Daams pater sponsi en Maria Rijke soror sponsae, huijvrouw van Daam Thijssen.
 
d. 15 aug. 1767 op attestatie van Gent, in de Kerk alhier getrouwt, Jacob Speet, j.m. van Millingen, met Johanna Linsen, j.d. in de Erlecom.
 
d. 12 sept.   Op valabele attestatie van Wildenfels in Saxen, aangetekent, om na Kerk, en Lands gebruik, wettig, soo hier, als te Nijmegen te proclameten, den Hooggeboren Heere Fredrik August, des H. R. Rijks Grave van Zinsendorff, en Possendorff .. .... met de Hooggeborene Gravinne Louisa, Sophia, Johanna, des H. R. Rijks Gravinne van Bijland .. .. .. getrouwt d. 13 oct. volgens attest. van Wilgenfels.
 
d. 18 oct.... Op attestatie,  na drie voorafgaande sondagse proclamatien in de Kerk alhier getrouwt Matthijs Corbeek. j.m. van Zeeflijk met Hendrina van Steen j.d. in de Erlecom.
 
d. 8 jan. 1768 In ondertrouw opgenomen Gerardus Derks, j.m. uit wichen, met Johanna Ververschen j.d. uit Huijssen, wonende in de Ooy, vewelke, na drie voorafgaande sondagse proclamatien, alhier getrouwt sijn d. 31 jan.
Testes Janneke Claasen mater sponsae en Michiel La Rosh?
 
d. 1 april 1768 In ondertrouw opgenomen Jan Boelders, j.m. in de Erlecom, met Derks Reijmers, j.d. te Persingen, dewelke, na drie voorafgaande sondagse proclamatien, in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 24 dito.
Testes Leendert Boelders pater sponsi, Ruth Reijmers pater sponsae en Jan Hoek frater sponsae.
 
d. 15 dito (april) In ondertrouw opgenomen Peter Peters, j.m. in de Ooij, met Lisebeth Janssen, j.d. van Bemmel, dewelke, na drie, voorafgaande sondagse proclamatien, in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 8 maij.
Testes Jan Peters pater sponsi en Jhannes Janssen pater sponsae.
 
d. 29 ap. 1768 In ondertrouw opgenomen Gerrit Otten? j.m. in de Erlecom, met Marij Staeyen, j.d. van Niel, dewelke, na drie, voorafgaande sondagse procl. in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 15  maij.
Testes Thoon Driessen en Hendk. Staeyen.
 
dito (29apr.) In ondertrouw opgenomen Willem Dieghuysen, wed, van Berentina Verborg, van Lent, met Leen Joosten, j.d. in de Ooij, dewelke, na drie, voorafgaande sondagse procl. in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 22  maij.
Testes Angeniet Burgers mater sponsae en Hendk. Joosten.
 
d. 6 maij In ondertrouw opgenomen Samuel, Ludwig, Hendrik Leisman? van Auetbag, in het Anspaese??, thans wonende te Lent, met Dina Ducan, j.d. van Isselburg, wonende in de Erlecom, dewelke, na drie voorafgaande sondagse procl. in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 29 dito.
Testes Jan Janssen en Mertje Janssen.
 
1769 den 20 jan. is in ondertrouw opgenomen  Gerhardus Leenders j.m. in de Oij met Margaritha van de Pavord j.d. te Leut welke na drie sondags proclamatien onverhinderd door mij J. Bosman S S M? Cand. op den 5 febr. wettig getrouwd sijne.
Testesst Claas Leenders en J.Pavordtz.
 
1769 Den 8 april is in ondertrouw opgenomen Derk Arents j.m. van Niel met Cornelia Meurs uijt de Erlecom welke  naar drie sondags proclamatien onverhinderd door mij J. Bosman S S M Cand. op den 30 april wettig getrouwd zijn.
Testesst van den bruijdegom Rut Toppers? van den bruijdt Zibbij Colck.
 
1769 Den 12 mei is in ondertrouw opgenomen Giel Hendriks in de Ooij met Hermein Heugens na voorgaande 3 proclamatien alhier getrouwd den 28 mei.
de getuigen zijn Jan Claassen en Jenneken Hendriks.
 
1769 Den 30 junij is in ondertrouw opgenomen Jan Jansen wonende in de heerlijkheid Ooij met Aaltje Daams wonende ook alhier. Welke na drie voorafgaande proclamatien alhier getrouwd zijn den 16 julij 1769.
de getuigen zijn Daam Daams en Anna Rieke.
 
    Aantekening van Jacobus Thooft? bevestigd in Ooij en Persingen door den Wel Eerw.  .... geleerden Here J de Roij v.d.m. te Herrewaarden?
    den 3 december 1769. aangaande die gene die in ondertrouw zijn opgenomen.
 
Den 13 april 1770 In ondertrouw opgenomen Matthijs Linzen j.m. geboortig van Cranenburg en woonaghtig alhier, met Cathrijn van Megen wed. van Roelof van Steen geboortig alhier dewelke na 3 voorafgaande proclamatien alhier getrouwd zijn den 6 meij 1770.
getuige de moeder van de bruidegom.
 
Den 20 april 1770 In ondertrouw opgenomen Dirk van Kempen j.m. te Ooij met Dinij de Bruin wed. van Henderik Broekhof te Ooij welke na drie voorafgaande proclamatien alhier getrouwd zijn den 13 meij 1770.
 
Den 20 julij 1770 In ondertrouw opgenomen Antonij Tijssen j.m. van Cranenburg met Maria van de Wiel j.d. te Wercheren. Welke na drie voorafgaande proclamatien alhier getrouwd zijn den 12 aug. 1770.
 
Den 7 sep. 1770 In ondertrouw opgenomen Peter Geuties wed. van Maria van .....? woonagtig te Ziffelik met Grietie Driessen, j.d. geboortig van  Gent en woonagtig alhier, welke na drie proclamatien hier in den Egt zijn ingezegent door Do. D. H Rutgers den 30 sep. 1770.
 
     Aantekeningen van Dirk Hendrik Rutgers, bevestigd in d' Ooij, en Persingen door den wel-eerw: Zeer geleerden Heer Phil: Victor, v.d.m. te Hees,
      en Neerbos, den 30 sep. 1770. aangaande die geenen, die hier in ondertrouw zijn opgenoomen, geproclameert, en getrouwt.
 
1770 den 19de oct. 1770. Zijn in ondertrouw opgenomen Claas Leenders, wed. van Harmske Holterman (naar dat er een vriendelijk accoort tuhschen Hem en zijn zoon Gerardus Leenders, benevens Hermannus Geene, als vader, en voogd van zijn minderjaarige dogter Allegonda Geene, door bemiddeling van hun Edelmoog? de Heeren Commissarissen van den Edelmog: Hoore Provintiaal van Gelderland ....) geboortig van Beers, dog in 't Rijks Ooij woonagtig. met Maria Linsen, j.d. in deezen geassisteert met haaren vader, Otto Linsen, geboortig van Erlekom, onder de Heerlijkheid van Gent, dog in 't Rijks Ooij woonagtig.
Dewelke na drie voorafgaande proclamatien alhier getrouwt zijn den 7de november.
kanttekening: getroffen en aan mij vertoont was.
 
nog den zelven dito (den 19de oct. 1770). Zijn in ondertrouw opgenomen Derk Otten, j.m. geboortig van, en woonagtig te Gent, met schriftelijke toestemming van zijn vader Jan Otten, met Elisabet Engelen, j.d. gebooren en woonagtig in d'Ooij, met schriftelijk consent van haar stievvader Jan Damen.
Dewelke na drie voorgaande proclamatien alhier getrouwt zijn den 15de november.
 
Den 26 oct. 1770. Zijn in ondertrouw opgenomen, Willem De Bruin, gebooren en woonagtig in d'Ooij, geassisteert met zijn broeder Hendrik De Bruin.
Met Katharina Holtermans, j.d. gebooren en woonagtig te Leut, geassiteert met haar broeder Hendrik Holtermans in plaats van deselvs moeder Ida van Kolk.
Dewelke na drie voorgaande proclamatien alhier in den Egt zijn ingezegent den 18 nov.
 
den 27 oct. 1770. Zijn in ondertrouw opgenomen Gerhardus van Gijsteren, j.m. gebooren te Ziffelik dog in d'Ooij woonagtig, met schriftelijk consent van zijn moeder de wed. van Gijsteren. Met Sophia De Bruin , gebooren en woonagtig in De Ooij, geassisteert met haar Zuster Dirs De Bruin nadat aan mij de schriftelijke afgoeding vertoont was, waar uit bleek, dat zij haaren onmondigen zoon Roelof Jansen, verwekt bij Geurt Jansen, be.....lijk bewijs gedaan heeft.
Dewelke na drie voorgaande proclamatien hier getrouwt zijn den 18 nov. 1770.
 
1771 den 4 jan. 1771 Zijn door mij in ondertrouw opgenomen Hendrik Jansen, j.m. gebooren te Dortmund ( Heede een vrije Keijserlijke Rijks-Stad) woonagtig in de Ooij. Met Catharina Walters, j.d. gebooren te Wielder, dog woonagtig in de Erlecom, beide geassisteert met Hendrik Boelders, en zijn huisvrouw Berdien Bastiaans. Dewelke na drie voorgaande proclamatien hier getrouwt zijn den 27 jan. 1771.
kanttekening: met schriftelijke toestemming van haar moeder Elisabet Verwaeijen, wed. van Jacoby Walters.
 
den 24ste jan. 1771 Zijn door mij in ondertrouw opgenomen Dirk Peterse, j.m. met schriffelijck concent van zijn vader Peter Jakobs, geboortig van Heumen, dog hier woonagtig. Met Maria van Daerssen j.d. met schriftelijk concent van haar moeder Grietje Sillisen, wed. van Stoffel? van Daerssen, geboortig van Bimmen, laatst gewoont hebbende te Nijmegen, dog nu hier woonagtig. Dewelke na drie voorgaande proclamatien hier getrouwt zijn den 10 febr. 1771.
 
den 26 april 1771 Zijn door mij in wettigen ondertrouw opgenomen Berend van Kempen, j.m. in d'Ooij, met toestemming van zijn moeder, Elisabeth Peters. wed. van Roelof van Kempen, met Johanna Jeurriens, j.d. gebooren te Kekedum, dog woonagtig te Leut.
Die na dat hunne 3 huwel. proclamatien, zoo hier, als te Leut gegaan waren, hier getrouwt zijn den 19de maij 1771.
 
den 4de maij 1771 Zijn door mij in wettige ondertrouw opgenomen Dirk Kragting, wed. van Johanna Withoud, gebooren en woonagtig in d'Ooij met toestemming van zijn oude vader Arnoldus Kragting, (en van zijn dogter Geesken .... bijsant?) met Helena Jansen , gebooren en woonagtig in d'Ooij, als moeder van haar zoon Jan van Steen ( in duegt? verwekt bij Dirk van Steen) met toestemming van haar vader Cornelis Jansen.
nadat aan mij 't behoorlijk schriftelijk bewijs vertoont was, waar uit bleek, hoedat zij volkome in gemeenschap van goederen stont, te trouwen en wat zij .... kinderen ge...... bewesen. dewelke na 3 voorg. proclamatien hier getrouwt zijn 20 maij 1771.
kanttekening: "onmondige"
 
    1771 Register van geproclam. en getrouwde perzoonen Alhier zijn de te Winsen in wettige ondertrou opgenomen perzoonen, t.w.
Hendrik van Bergeren, j.m. geboore en woonagtig in d'Ooij, en Maria Gijsberts, j.d. geboore, en woonagtig te Winsen. Op schriftelijk attest van D. Geustman driemaal onverhindert geproclameert op den 22ste, 29ste sep. en den 6de oct. 1771. En daar van aan de zelfve schriftelijk attest gegeven.