Doop Ooij en Persingen van 1770-1806
Het Boek der Doopelingen Ooij en Persingen voor den Predikant aldaar
beginnende van den jaar 1772.

No. 3

Aantekeningen der Doopelingen, dewelke door den H.Doop de Kerke Gods zijn ingelijvt sedert den Dienst van mij Dirk Hendrik Rutgers,
bevestigt te Ooij en Persingen den 30 ste September 1770.  (Uitgewerkt door Francien Kroes-Arts)
doopdatum naam kind naam vader naam moeder getuigen en opmerkingen
1-1-1772
geb.29-12-1771
Cornelis Leendert Cornelis Gram Margaretha Soetekou de  vader
Lena Soetekou, moeders suster en
vrouw van Thomas Gram.
Door mij J.W. lé Bleu zijn door den H. doop Gods Kerke aan deze plaats ingeleift aan volgende doopelingen
6 maart 1774
geb. 28 febr.
Maria Barend Jansen Stijntje Roelofsen de vader
in den tusschen tijdt der visitatie van 1774 tot 1775 is alhier niets van dien mautuér voorgevallen
1777 Door mij G.W. Becking, zijn door den doop Godswerke ingelijfd aan deze plaatze deze navolgende kinderen.
19 jan. 1777
geb. 13 jan.
Catharina Christiaan Sastra Agatha Bree de Vader en
s' Vaders Vader Laurens Sastra
31 mei 1778
geb. 28 mei
Caroliena Frederika Gerhard Willem Becking
predikant alhier
Gerharda Arendina Jágerink de Vader en de
Hoog-Geborene Heer Carel Neomagus Jan Frederik Lodewijk Grave van Bijland, Heer deze heerlijkheden
7 febr.1779
geb. 6 febr.
Maria Johannes Janssen
wonende te Erlecom onder Gent
Johanna Siebers De vader van de gereformeerde en de moeder van de Roomsche Religie.
get. de Vader en 
Diszelfs zuster Johanna Janssen
18 juli 1779
geb. 15 juli
Willem Christiaan Sastra Agatha Bree de Vader en
s' Vaders Vader Laurens Sastra
27 maart 1780
geb. 21 maart
Jacoba Adolphia Gertrud Gerhard Willem Becking
predikant alhier
Gerharda Arendina Jágerink de vader
25 junij 1780
geb. 22 junij
Geurt Willem Johannes Janssen
wonende te Erlecom onder Gent
Johanna Siebers De vader van de gereformeerde en de moeder van de Roomsche Religie.
get. de Vader en
Helena Soetekouw huisvrouw van Th
10 dec. 1780
geb. 8 dec.
Jan Hendrik Christiaan Sastra Agatha Bree de vader
4 maart 1781
geb. 20 jan.
Helena
zijnde een onegt kind
  Johanna Gemink 's Moeders Moeder Hendrina Gemink geboren Janssen.
NB. Omdat het wegens de zwaare overstrooming van het water niet eerder heeft kunnen geschieden
14 julij 1782
geb. 10 julij
Theodorus Sebastiaan Agathüs Gerhard Willem Becking
predikant alhier
Gerharda Arendina Jágerink de vader
18 aug. 1782
geb 17 aug.
Matthijs Hermse Johannes Janssen
wonende te Erlecom onder Gent
Johanna Siebers De vader van de gereformeerde en de moeder van de Roomsche Religie.
get. de Vader en 
Deszelfs zuster Johanna Janssen
3 nov. 1782
geb. 31 okt.
Peter Christiaan Sastra Agatha Bree de vader
23 mei 1784
geb. 20 mei
Geurt Hendrik Beernd Janssen
wonende in de Erlecom onder Gent
Stien Roelofs de vader en
Maria Gram
Kerkvisitatie den 26 julij 1784
Kerkvisitatie den 26 julij 1785
in dien tussentijd zijn alhier geen kinderen gedoopt
14 aug. 1785
geb. 12 aug.
Johanna Hermina Gerharda Gerhard Willem Becking
predikant alhier
Gerharda Arendina Jágerink de vader
NB. overleeden den 25 julij 1786
30 okt. 1785
geb. 28 okt.
Johanna Margaritha Johan Coenraad Bonner Margaritha Barbara Dfisteren? de vader
3 dec. 1786
geb. 25 nov.
Hendrik Albrecht Christiaan Marcus Adriaanse
Schout en Schoolmeester alhier
Margaritha Nihuis Anna Catharina Poulin, weduwe H. Adriaanse
28 jan. 1787
geb. 22 jan.
Leendert Beernd Jansen Stien Roelofs Maria Gram
Aantekeningen der doopelingen dewelke door den H. Doop Gods kerk zijn ingelijvt 't Seden den dienst van mij C. B. Andriessen in de Ooij bevestigd den 19 augus tus 1787
14 okt. 1787
geb. 9 okt.
Helena Elisabeth van den WelEe.. Heer
C. B. Andriessen
Mejuffrouw
Janna van den Kerkhoff
obiit die 12 Nov. 1787
DHeer Isaak Bakker en Mejuff. M C. Bart. Getuijgen
15 junij 1788
geb. 12 junij
Maria Christina Petronella Christiaan Marcus Adriaanse
Schout en Custos alhier
Margarietha Niehuijs Anna Catharina Poulin, weduwe van H. Adriaanse
17 maij 1789
geb. 13 maij
Helena Antoon Broekhoff Maria Gram Zijnde de vader van de Roomsche de moeder van de Hervormde Godsdienst.
get. Johanna van der Lingero
       Thomas Gram
in de vacatuur van Dis Andriesse is alhier gedoopt.
31 jan. 1790
geb. 27 jan.
Johannes Carolus Poulin Christiaan Marcus Adriaanse
Margarieta Niehuijs get. Catarina Poulin
in de vacatuur van Di. D.L. Otterbeier
10 april 1791
geb. 7 april
Hendrik Antoon Broekhof Maria Gram Zijnde de vader van de Roomsche de moeder van de Hervormde Godsdienst.
get. Maria Prinsen
8 meij 1791
geb.27 april
Helena Frederica Anna WelB. Heer
Lodewijk Jacob Schneider
Mevrouwe
Helena Frederica Constant
Anna, Helena Schneider
Aantekenigen der Doopelingen Zedert den dienst van mij M.T.H. Eyal to D'Álmakas bevestigt te Ooij en Persingen d. 9 oktober 1791
1 jan. 1792
geb. 28 dec. 1791
Obiit
Gerhard Jan Roelandt
Christiaan Marcus Adriaanse
Margarieta Niehuis de vader
Catarina Paulin, weduwe van H. Adriaans
5 aug. 1792
geb. 1 aug.
Hendrica Jan Hendrik Wanders Aaltjen Gemik de Vader
16 sep. 1792
geb. 1 aug.
Jacoba Constantia Louisa WelEdel geb. Heer
Lodewijk Jacob Schneider
Mevrouwe
Helena Frederica Constant
Vader en Moeder
27 jan. 1793
geb.25 jan.
Elisabeth Antoon Broekhof Maria Gram Zijnde de vader van de R. de moeder van de Hervormde Godsdienst.
get. Thomas Gram
In 1794 zijn hier geen kinderen gedoopt.
1 febr. 1795
geb. 26 jan.
Cornelis Willem Gram
woonende in de Erlecom
Teuntje Hendriks Cornelis Gram
In 1796- geene gedoopt
In 1797- geene gedoopt
In 1798- geene gedoopt
23 maart 1799
geb. 17 maart
Cornelis Peter Hendriks
woonende in de Erlecom
Wilhelmijna van der Woerdt de Vader
in 1800 geen gedoopt
25 dec. 1801
geb. 14 dec.
Theodora Peter Hendriks Wilhelmina van der Woerdt de Vader en Moeder
1802 en 1803 geene gedoopt
20 dec. 1804
geb. 11 dec.
Agatha Harmen Christiaans Catharina Sastra te Beek gedoopt
(door deze doop staat hier een streep)
get. de Vader
1805 geen gedoopt
6 april 1806
geb. 5 april
Wilhelmina Peter Hendriks Wilhelmina van der Woerdt de Vader